PL EN


2006 | 9 | 2 | 7-27
Article title

Specyfika rodzicielstwa adopcyjnego w świetle teorii Davida H. Kirka

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The specificity of the adoptive parenthood in the light of David H. Kirk’s theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy funkcjonowania rodzin adopcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między rodzicielstwem adopcyjnym a rodzicielstwem naturalnym. Została w nim przedstawiona teoria relacji w rodzinie adopcyjnej sformułowana przez kanadyjskiego socjologa Davida H. Kirka. Kirk wyróżnia dwa odmienne sposoby radzenia sobie z trudnościami związanymi z adekwatnym zdefiniowaniem swojej roli przez rodziców adopcyjnych: uznawanie różnic między rodzicielstwem adopcyjnym a naturalnym (acknowledgment-of-difference coping pattern) lub zaprzeczanie tym różnicom (rejection-of-difference coping pattern). Uznawanie różnic wiąże się według Kirka z lepszym funkcjonowaniem rodziny adopcyjnej w aspekcie komunikacji między członkami rodziny i satysfakcji z adopcji. W drugiej części artykułu zostały opisane badania D. Brodzinsky’ego, K. Kaye’a i D. Grotevanta, zainspirowane teorią Kirka, oraz nowe interesujące interpretacje problemu odmienności rodzicielstwa adopcyjnego prezentowane przez tych autorów.
EN
The article concerns differences in functioning between adoptive and natural families as presented by a Canadian sociologist David H. Kirk. According to Kirk, there are two different coping patterns with difficulties related to self-identification as an adoptive parent: acknowledgmenet of difference between adoptive and natural parenthood or rejection of such difference. The families in which adoptive parents use the first strategy have better between-member communication and, as a result, they are much more satisfied with adoption than the families using the second strategy. In the second part of the article research inspired by Kirk’s theory is presented, especially that of D. Brodzinsky, as well as K. Kaye, and D. Grotevant.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
7-27
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33003618-1197-4305-aab6-b3691260e751
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.