PL EN


2013 | 2(40) | 75-88
Article title

Comfort as Authorities’ Social Responsibility Indicator

Content
Title variants
PL
Komfort socjalny jako wskaźnik odpowiedzialności społecznej władz
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Social responsibility is one of the pressing burning issues of the day; however, its interpretation largely depends on public transformations. In the complex of various changes in Ukrainian society the transformation of traditional values structure gains momentum. Unfortunately, responsibility as a moral value substantially lost its positions during the crisis 90th of the ХХth century and stormy beginning of the ХХІ-st century. In the modern difficult conditions of economic, political, demographic, and social development of Ukraine it is social responsibility that may and must become a unifying national idea, without which it is impossible to find an exit from the protracted system crisis that pervaded all areas of public life.
PL
Odpowiedzialność społeczna jest jedną z palących kwestii bieżących, lecz jej interpretacja w dużej mierze zależy od przemian społecznych. Wśród różnorodnych zmian w społeczeństwie ukraińskim na szczególną uwagę przemiana tradycyjnego systemu wartości. Niestety odpowiedzialność jako wartość moralna zanikła w okresie kryzysu lat 90. XX wieku i w burzliwej pierwszej dekadzie XXI wieku. W trudnych obecnie warunkach ekonomicznego, politycznego, demograficznego i społecznego rozwoju Ukrainy, odpowiedzialność społeczna może i powinna stanowić jednoczącą ideę narodową, bez której trudno znaleźć wyjście z przedłużającego się kryzysu systemowego, który ogarnął wszystkie sfery życia publicznego.
Contributors
  • Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Vadym Hetman Kyiv National Economic University Social
References
  • Afsa C., Blanchet D. Survey of Existing Approaches to Measuring Socio-Economic Progress. Commission on the Measurement of Economic Performance and social Progress. Insee-OECD. April 2009. Доступно з: http://www.rrojasdatabank.info/dev0040.htm.Talberth J., Cobb C., Slattery N. The Genuine Progress Indicator 2006. Executive Summary. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.redefiningprogress.org]Humenyuk V.Y. – Rivne: NUWM, 2005. – 281 p. (In Ukrainian).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33032002-e074-4cd2-966c-377c70dc0e42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.