PL EN


2017 | 13 | 2 | 136-147
Article title

Robert Pawlak, Przemiany edukacyjne w małym mieście, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64953-44-6, ss. 343.136-147

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
136-147
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.
 • Bujak F., Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Nakład Gebethner i Spółka w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego, Kraków 1903.
 • Chałasiński J., Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej Kopalnia, Sp. Akc. Dom Książki Polskiej, Warszawa 1935.
 • Duda-Dziewierz K., Wieś małopolska a emigracja amerykańska: studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego, Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa 1938.
 • Kozakiewicz M., Bariery awansu poprzez wykształcenie, IW CRZZ, Warszawa 1973.
 • Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
 • Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, PWN, Warszawa 2016.
 • Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B., Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 • Sadura P., Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja progresywnej polityki edukacyjnej w Polsce, Amicus Europae, Warszawa 2012.
 • Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.
 • Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3307293f-be64-44a4-b298-79ca1546eb10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.