PL EN


2011 | 7 | 117-124
Article title

Zamki na Mazowszu: historia, stan zachowania i wykorzystania

Authors
Content
Title variants
EN
Castles in Mazovia: history, conditions and utilization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Geneza wznoszenia zamków na ziemiach polskich sięga swymi korzeniami okresu XII-XIV wieku. Poszczególni władcy i książęta likwidowali dotychczasowe drewniano-ziemne bądź kamienne warownie, budując ceglane rezydencje – zamki, które miały pełnić liczne funkcje, nie tylko obronne. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych zamków powstałych na Mazowszu z inicjatywy książęcej linii Piastów mazowieckich. Przybliżono fakty związane z genezą, funkcją i znaczeniem poszczególnych siedzib książęcych, a także zmianami, jakie zachodziły w ciągu stuleci. Przedstawiono krótki rys historyczny Zamku Ujazdowskiego i Zamku Królewskiego w Warszawie oraz zamków w Płocku, Ciechanowie, Czersku, Sochaczewie, Liwie i Radomiu. Omówiona została rola tych rezydencji, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
EN
The genesis of raising castles on the Polish territory has its roots in the 12th -14th centuries. Individual sovereigns and princes were demolishing the then-existing wood and earthen or stone forts, building brick residences - castles, which were to perform numerous functions, not just the defensive one. This article reviews the most important castles in the Mazovia region, built on the initiative of the princely line of the Mazovian Piasts. Origins, function and meaning of the princely residences are presented, as well as the changes, which occurred over the centuries. A brief historical sketch about Ujazdowski Castle and the Royal Castle in Warsaw, as well as castles in Płock, Ciechanów, Czersk, Sochaczew, Liw and Radom are presented. The role of these residences, both in the past and present, is discussed.
Year
Issue
7
Pages
117-124
Physical description
Dates
published
2011-10
Contributors
  • Poiltechnika Wareszawska
References
  • Herz L., 2000, Mazowsze, Warszawa.
  • Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., 2001, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa.
  • Krassowski W., 1990, Dzieje architektury i budownictwa na ziemiach Polski, t. 2, Warszawa.
  • Marcinek R., 2002, Polska. Dwory, zamki, pałace, Kraków.
  • Pawlikowska-Piechotka A., 2008, Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu, Warszawa.
  • Rogiński R., 1990, Zamki i twierdze w Polsce. Historia i legendy, Warszawa.
  • Sypek R., Sypek A., 2002, Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-330a3ff9-c9d5-4a22-a5ef-6512a9817692
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.