Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 8(557) | 1-8

Article title

UWARUNKOWANIA BUDOWY INSTRUMENTÓW REINTEGRACJI. WNIOSKI Z BADAŃ EWALUACYJNYCH PROJEKTU „KRAJOWA SIEĆ REINTEGRACJI”

Selected contents from this journal

Title variants

EN
CONDITIONS FOR BUILDING REINTEGRATION INSTRUMENTS – CONCLUSIONS FROM EVALUATION STUDIES OF THE NATIONAL REINTEGRATION NETWORK PROJECT

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the main results of evaluation of the project ”National reintegration network – strengthening social employment institutions – in social policy activities towards social exclusion”. The aim of the project was to introduce in the area of social and professional reinforcement a new profile of reinforcement services based on multi-station co-operation of various institutions, entities and non-governmental organizations
Prezentowany artykuł przedstawia wyniki ewaluacji projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”. Celem projektu było wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych opartych na wielosektorowym współdziałaniu różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych zmierzających do rozszerzenia zakresu tematycznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, obejmujących także obszar edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji

Year

Volume

47

Issue

Pages

1-8

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

References

  • Karwacki, A., 2018. Wtórna analiza badań empirycznych dotyczących stanu reintegracji społecznej, opracowanie przygotowane w ramach projektu Krajowa Sieć Reintegracji. Dostępny w: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=bibliotekaprojektu [Dostęp: 20.07.2020].
  • Karwacki, A., Kaźmierczak T., 2018. Założenia i uwarunkowania poszerzenia profilu usług reintegracyjnych w ramach modelu KSR, opracowanie przygotowane w ramach projektu Krajowa Sieć Reintegracji. Dostępny w: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=biblioteka-projektu [Dostęp: 20.07.2020].
  • Leś, E., Nałęcz, S., 2005. Raport z monitoringu działania Centrów Integracji Społecznej – 1,5 roku po uchwaleniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Warszawa. Dostępny w: docplayer.pl/3998542-Raportz-monitoringu-działania-centrów-integracji-społecznej-1-5-roku-po-uchwaleniu-ustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym.html [Dostęp: 30.07.2020].
  • Rymsza, M., Karwacki, A., 2013. Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesami świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji społecznej i zawodowej) w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  • Szarfenberg, R., 2018. Ewaluacja polityki społecznej. W: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, red. Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
  • Zarzycki, W., 2004. Monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Funkcjonowanie Centrów Integracji Społecznej w Polsce. Poznań: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-330bbedc-0f54-448a-a713-9879fe31436f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.