Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 289-298

Article title

Współczesne wymiary wolontariatu w perspektywie działalności Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy

Content

Title variants

EN
Modern dimensions of volunteering to run the activities of the Scientific Society of Young Volunteers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiona została idea wolontariatu w perspektywie działań studentów z Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy. Tekst zawiera część teoretyczną dotyczącą problematyki wolontarystycznej oraz prezentację wybranych działań podejmowanych przez studentów-wolontariuszy Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Podsumowanie opracowania ukazuje potrzebę rozbudzania sił społecznych drzemiących w środowisku życia współczesnego człowieka zgodnie z koncepcją Heleny Radlińskiej – prekursorki polskiej pedagogiki społecznej.
EN
This paper presents the idea of volunteering to run the activities of students from Scientific Group of Young Volunteers. The text contains some theoretical issues relating to volunteer and presentation of selected activities undertaken by the students – volunteers of the Faculty of Education and Psychology. Summary shows the need for fostering the development of social forces dormant in the environment of modern life with the concept of man as H. Radlinski – Polish predecessors of social pedagogy.

Year

Issue

Pages

289-298

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Bauman Z. (2000). Globalizacja i co z tego dla ludzi. Warszawa.
 • Izdebska J. (2000). Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje. Białystok.
 • Izdebska J. (2003). Rodzina – podstawowe środowisko życia dziecka. W: Izdebska J. (red.). Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym. Wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej. Warszawa.
 • Kamiński A. (1982). Funkcje pedagogiki społecznej: praca socjalna i kulturalna. Warszawa.
 • Kanios A. (2008). Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin.
 • Kocik L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków.
 • Kawula S. (2008). Alternatywne kształty rodziny współczesnej. Tendencje przemian w początkach XXI wieku. W: Muszyński W., Sikora E. (red.). Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej. Toruń.
 • Kopaliński W. (2005). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa.
 • Ochman M., Jordan P. (2000). Jak pracować z wolontariuszami. Warszawa.
 • Słony K. (2002). Ponowoczesny obraz społecznego świata. Warszawa.
 • Sowiński A.J. (2005). W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza. W: Kromolicka B. Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych. Toruń.
 • Statut Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy.
 • Śliwa A. (2009). Wolontariat jako forma dążenia do samorozwoju. W: Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Theiss W. (1997). Radlińska, Warszawa.
 • Załuska M., Boczoń J. (red.) (1998). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Katowice.
 • http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2001/december/documents/hf_jp-ii_spe_20011205_volontariato_en.html [data pobrania 22.01.2013].
 • http://www.centrumis.pl/assets/files/Wolontariat%20publikacje/Raport%20Motywowanie%20wolontariuszy.pdf [data pobrania 1.02.2013].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-330c2b1d-9840-45fc-a9f2-7f8220a31bd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.