PL EN


Journal
2012 | 34 | 22-33
Article title

Przedmiotowe logiki fikcji. Część II: Teoria przedmiotów nieistniejących T. Parsonsa

Content
Title variants
EN
Substantive logics of fiction. Part II: T. Parsons’ theory of nonexistent objects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia system logiki meinongowskiej T. Parsonsa zbudowany z myślą o analizach przedmiotów fikcyjnych. System Parsonsa był pierwszym systemem formalnym tego rodzaju i wytyczył kierunek badań formalnych nad problemami fikcji. Przedstawione zostają główne założenia filozoficzne logik meinogowskich m.in. teza intencjonalności Brentana, Annahmen Thesis Meinonga, prawo identyczności Leibniza-Meinoga i in. Następnie zostają omówione podstawy systemu T. Parsona – jego syntaktyka i semantyka. W dalszej kolejności dokonuje się krytycznej analizy tego systemu. Najbardziej kontrowersyjna jest kwestia podziału własności na nuklearne i ekstranuklearne. Dyskutowany też jest status przedmiotów fikcyjnych w teorii Parsonsa. Ostatecznie dochodzimy do stwierdzenia, że podstawową zaletą systemu jest właśnie jego nowatorstwo.
EN
This paper presents T. Parsons’ system of Meinongian logic, designed for the analysis of fictional objects. It was the first formal Meinongian system, and it directs formal inquiries concerning the problematic of fiction. The argument points out the main philosophical assumptions of Meinongian logics, including Brentano’s thesis of intentionality, Meinong’s Annahmen Thesis and Leibniz-Meinong’s law of identity. Subsequently, the syntax and semantics of Parsons’ system are presented. What follows is a critical analysis of the system, highlighting its most controversial point, the division of properties into nuclear and extranuclear. Status of fictional objects is also discussed. The conclusion is that the main advantage of Parsons’ system is its innovativeness.
Journal
Year
Issue
34
Pages
22-33
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Crittenden [1991] – C. Crittenden, Unreality. The Metaphysics of fictional Objects, Cornell University Press, Ithaca and London 1991.
 • Fine [1984] – K. Fine, Critical Review of Parsons Non-Existent Objects, „Philosophical Studies” (45) 1984, s. 95–142.
 • Grygianiec [2005] – M. Grygianiec, Teoria obiektów abstrakcyjnych Edwarda N. Zalty. Analiza i krytyka, „Filozofia Nauki” (49) 2005, s. 25–40.
 • Gurczyński [2004] – J. Gurczyński, Alexius Meinong i Roman Ingarden o intencjonalności i przedmiotach fikcyjnych, [w:] Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, red. Z. Muszyński, J. Paśniczek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 67–84.
 • Gurczyński [2011] – J. Gurczyński, Deflacyjne [redukcyjne] koncepcje przedmiotów fikcyjnych. Przegląd i analiza, „Filozofia Nauki” (73) 2011, s. 134–152.
 • Howell [1983] – R. Howell, Non-Existent Objects. Terence Parsons, „Journal of Philosophy” (80) 1983, s. 163–173.
 • Parsons [1975] – T. Parsons, A Meinongian Analysis of Fictional Objects, „Grazer Philosophische Studien” (1) 1975, s. 73–86 (przekład polski: Meinongowska analiza przedmiotów fikcyjnych (brak nazwiska tłum.), [w:] Ontologia fikcji, red. J. Paśniczek, Warszawa, 1991, s. 137–152).
 • Parsons [1979] – T. Parsons, Referring to Nonexistent Objects, „Theory and Decision” (11) 1979, s. 95–110.
 • Parsons [1980] – T. Parsons, Nonexistent Objects, Yale University Press, New Haven and London 1980.
 • Paśniczek [1984a] – J. Paśniczek, O przedmiotach nieistniejących, „Studia Filozoficzne” (4) 1984, s. 207–211.
 • Paśniczek [1984b] – Struktura ontologiczna przedmiotów nieistniejących: Meinong a Ingarden, „Studia Filozoficzne” (4) 1984, s. 27–41.
 • Paśniczek [1992] – J. Paśniczek, The Meinongian Logic vs. The Classical Logic, [w:] Theories of Objects: Meinong and Twardowski, red. J. Paśniczek, Wydawnictwo UMCS Lublin, Lublin 1992, s. 105–112.
 • Paśniczek [1999] – J. Paśniczek, The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999.
 • Rapaport [1985] – W. J. Rapaport, To Be and Not To Be, „Nous” (19) 1985, s. 255–271. Review of Amie Thomasson, Fiction and Metaphysics (bez autora), dostępne na: http://www.mit.edu/~yablo/fmrev.html (22.11.2010).
 • Thomasson [1999] – A.L. Thomasson, Fiction and Metaphysics, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-330d4674-3b84-4675-9b5e-62d7d2057e69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.