PL EN


2016 | 1 | 17-35
Article title

FORMY KSZTAŁCENIA A TEORIA UMYSŁU. CZY ŚRODOWISKO EDUKACYJNE MOŻE BYĆ JEDNYM Z CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ TEORII UMYSŁU?

Content
Title variants
EN
An educational setting and Theory of Mind. Does educational environment can be among factors influencing development of Theory of Mind?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z teorią umysłu i jej rozwojem u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W tekście opisano czym jest teoria umysłu i jakie funkcje pełni w życiu człowieka. Dokonano rozróżnienia między teorią umysłu pierwszego i drugiego rzędu. Wymieniono czynniki, których znaczenie dla kształtowania się teorii umysłu potwierdzono w badaniach. Sformułowano także teoretyczne przesłanki dla hipotezy, że forma kształcenia może moderować rozwój teorii umysłu u dzieci: z lekką niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących i słabo słyszących oraz bez niepełnosprawności. Jako podsumowanie przygotowano teoretyczny model ukazujący związki między opisywanymi zmiennymi.
EN
The article concerns issues connected with Theory of Mind and its development among children in preschool and primary school age. I have described what Theory of Mind is and what are its functions for people’s lives. I have shown some differences between the first and the second Theory of Mind. I have also presented factors which influence on Theory of Mind was empirically proved. What is more, I have enunciated theoretical premises for hypothesis, that the educational setting can moderate development of Theory of Mind among children with mild intellectual disability, with hearing impairment and among children without disability. As a summary I have prepared a theoretical model, presenting links between described variables.
Year
Issue
1
Pages
17-35
Physical description
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
References
 • APA (2013): Highlights of Changes from DSM-IV-TR to DSM-5. APA: USA
 • Astington J. W. (2003): Sometimes Necessary, Never Suffi False-Belief Understanding and Social Competence. W: B. Repacholi, V. Slaughter (red.): Individual Differences in Theory of Mind. Psychology Press, New York, NY
 • Astington J. W., Baird J. A. (2005): Why Language Matters for Theory of Mind. Oxford University Press, New York, NY
 • Astington J. W., Dack L. A. (2008): Theory of Mind. W: M. M. Haith, J. B. Benson (red.): Encyclopedia of Infant and Childhood Development. Elsevier, Academic Press, Oxford, UK
 • Banerjee R., Watling D. (2005): Children’s understanding of faux pas: Associations with peer relations. „Hellenic Journal of Psychology”, 2
 • Baraniewicz D. (2006): Nauczyciele klas integracyjnych w percepcji uczniów. W: J. Sempruch (red.): Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Wyd. UR, Rzeszów
 • Baron-Cohen S. (1989): The autistic child’s theory of mind: A case of specifi developmental delay. „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 30
 • Baron-Cohen S. (1997/2009): Rozwój zdolności czytania innych umysłów: cztery etapy. W: A. Klawiter (red.): Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. T. 2. PWN, Warszawa
 • Baron-Cohen S., O’Riordan M., Stone V., Jones R., Plaisted K. (1999): Recognition of Faux Pas by Normally Developing Children and Children with Asperger Syndrom or High-Functioning Autism. „Journal of Autism and Developmental Disorders”, 29 (5)
 • Baron-Cohen S. (2001): Theory of mind and autism: A review. W: L. M. Glidden (red.): International review of research in mental retardation: T. 23. Autism. Academic Press, San Diego, CA
 • Baron-Cohen S. (2005): The empathizing system. A revision of the 1994 model of the mindreading system. W: B. Ellis, D. Bjorklund (red.): Origins of the Social Mind. The Guilford Press, New York, NY
 • Begemann E. (1992) „Sonder”-(schul-) Pädagogik: Zur Notwendigkeit neuer Orientierungen. „Zeitschrift für Heilpädagogik”, 4
 • Białecka-Pikul M. (2012): Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Wyd. UJ, Kraków
 • Bosacki S. L., Astington J. W. (1999): Theory of mind in preadolescents: Relations between social understandingand social competence. „Social Development”, 8
 • Bronfenbrenner U. (1979): The Ecology of Human Development. Harvard University Press, Cambridge, MA
 • Brownell C. A., Gifford-Smith M. E. (2003): Context and development in children’s school-based peer relations: implications for research and practice. „Journal of School Psychology”, 41
 • Carpendale J., Lewis C. (2006): How Children Develop Social Understanding. Blackwell Publishing, Oxford
 • Cassidy K. W., Fineberg D. S., Brown K., Perkins A. (2005): Theory of mind may be contagious, but youdon’t catch it from your twin. „Child Development”, 76
 • Charman T., Cambell A., Edwards L. S. (1998): Theory of Mind Performance in Children, Adolescents and Adults with a Mental Handicap. „Cognitive Development”, 13
 • Charman T., Cambell A. (2002): Theory of Mind and Social Competence in Individuals With a Mental Handicap. „Journal of Developmental and Physical Disabilities”, 14 (3)
 • Cheung H., Chen H.-C., Creed N., Ng L., Wang S. P., Mo L. (2004): Relative roles of general and complementation language in theory-of-mind development: Evidence from Cantonese and English. „Child Development”, 75
 • Dahlgren S., Dahlgren Sandberg A., Larsson M. (2010): Theory of mind in children with severe speech and physical impairments. „Research in Developmental Disabilities”, 31
 • de Villiers P. A., de Villiers J. G. (2012): Deception dissociates from false belief reasoning in deaf children: Implications for the implicit versus explicit theory of mind distinction. „British Journal of Developmental Psychology”, 30
 • Dessemontet R. S., Bless G., Morin D. (2012): Effects of inclusion on the academic achievement and adaptive behaviour of children with intellectual disabilities. „Journal of Intellectual Disability Research”, 56 (6)
 • Donaldson M. (1986): Myślenie dzieci. Tłum. A. Hunca-Bednarska, E. Maria Hunca. Wiedza Powszechna, Warszawa
 • Dryżałowska G. (1997): Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Model kształcenia. Wyd. UW, Warszawa
 • Dunn J., Cutting A. (1999): Understanding others, and individual differences in friendship interactions in young children. „Social Development”, 8 (2)
 • Dunn J., Brophy M. (2005): Communication, Relationships, and Individual Differences in Children’s Understanding of Mind. W: J. W. Astington, J. A. Baird (red.): Why Language Matters for Theory of Mind. Oxford University Press, New York, NY
 • Farrar M. J., Johnson B., Tompkins V., Easters M., Zilisi-Medus A., Benigno J. P. (2009): Language and theory of mind in preschool children with specifi language impairment. „Journal of Communica- tion Disorders”, 42
 • Flavell J. H., Flavell E. R., Green F. L. (1983): Development of the appearance-reality distinction. „Cognitive Psychology”, 15
 • Ford R. M., Lobao S. N., Macaluay C., Herdman L. M. (2011): Empathy, theory of mind, and individual differences in the appropriation bias among 4 – and 5-year-olds. „Journal of Experimental Child Psychology”, 110
 • Frith U. (2008): Autyzm. Wyjaśnienie tajemnic. GWP, Gdańsk
 • Gallese V. (2005/2009): Ucieleśniona symulacja: od neuronów po doświadczenie fenomenologiczne W: A. Klawiter (red.): Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. T. 2. PWN, Warszawa
 • Garlej-Drzewicka E. (2004): Pedeutologiczny kontekst myślenia o nauczycielu wiodącym i wspierającym. W: C. Kossakowski, A. Krause (red.): Dyskursy pedagogiki specjalnej 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmian. Wyd. UWM, Olsztyn
 • Gergely G., Egyed K, Kiraly I. (2007): On pedagogy. „Developmental Science”, 10
 • Haman M. (2002): Pojęcia i ich rozwój. Percepcja, doświadczenie i naiwne teorie. Energeia, Warszawa
 • Harper L. V., McCluskey K. S. (2003): Teacher-child and child-child interactions in inclusive preschool settings:do adults inhibit peer interactions? „Early Childhood Research Quarterly”, 18
 • Harris P. (1991): The work of imagination. W: A. Whiten, J. Perner (red.): Natural Theories of Mind. Evolution, Development and Everyday Mindreading. Blackwell Publishing, Oxford
 • Harris P. L. (2009): Simulation (mostly) rules: A commentary. „British Journal of Developmental Psychology”, 27
 • Heerey E. A., Capps L. M., Keltner D., Kring A. M. (2005): Understanding teasing: Lessons from children with autism. „Journal of Abnormal Child Psychology”, 33
 • Hinz A. (2009): Inklusive Pädagogik in der Schule – veränderter Orientierungsrahmen für die schulische Sonder- pädagogik!? Oder doch deren Ende? „Zeitschrift für Heilpädagogik”, 60 (5)
 • Hoglund W. L. G., Lalonde C. E., Leadbeater B. J. (2008): Social-cognitive competence, peer rejection and neglect, and behavioral and emotional problems in middle childhood. „Social Development”, 17
 • Holmes H. A., Black C., Miller S. A. (1996): A cross-tasks comparison of false belief understanding in a Head Start population. „Journal of Experimental Child Psychology”, 63
 • Howe N, Rinaldi C. M., Jennings M., Petrakos H. (2002): „No! The lambs can stay out because they got cozies!“: Constructive and destructive siblings confl pretend play, and social understanding. Child Development, 73 (5), 1460-1473
 • Hughes C. (2011): Social Understanding and Social Lives: From Toddlerhood Through to the Transition to School. Psychology Press, New York
 • Hughes C., Adlam A., Happe F., Jackson J., Taylor A., Caspi A. (2000): Good test-retest reliability for standard and advanced false-belief tasks across a wide range of abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 483-490
 • Hughes C., Deater-Deckard K., Cutting A. L. (1999): “Speak roughly to you little boy“? Sex differences in the relations between parenting and preschoolers‘ understanding of mind. Social Development, 8, 143-160
 • Hulek A. (1977): Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.) Pedagogika rewalidacyjna. PWN, Warszawa
 • Jenkins J. M., Astington J. W. (1996): Cognitive factors and family structure associated with theory of mind development in young children. Developmental Psychology, 32, 70-78
 • Jingxin Z., Wenxin Z., Li J. (2005): Relationship between children’s second-order false belief, prosocial behavior and peer acceptance. Acta Psychologica Sinica, 37, 760-766
 • Kobylańska A., Krzemińska D. (2004): Wokół znaczeń kategorii „pedagog wspomagający”. W: C. Kossakowski, A. Krause (red.). Dyskursy pedagogiki specjalnej 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmian. Wydawnictwo UWM, Olsztyn
 • Leslie A. M. (1994): Pretending and believing: Issues in the theory of ToMM. Cognition, 30, 211-238
 • Leslie A. M. (2005): Developmental parallels in understanding minds and bodies. Trends in Cognitive Sciences, 9 (10), 459-462
 • Leudar I., Costall A. (2009) (red.). Against Theory of Mind. Palgrave Macmillan, New York, NY
 • Lewis C., Carpendale M. (2009) (red.). Social interaction and the development of executive function. New Directions in Child and Adolescent Development, 123, 1-86
 • Meadows S. (2011): The Child as Social Person. Psychology Press, Routledge. London
 • Meltzoff A. (2007): ‘Like me’: A foundation for social cognition. Developmental Science, 10 (1), 126-134
 • Meltzoff A., Gopnik A. (2013): Learning about the mind from evidence: Children’s development of intuitive theories of perception and personality. W: S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, M. V. Lombardo (2013): Understanding other minds. Perspectives from developmental social neuroscience (s. 19-34). Oxford University Press. Oxford
 • Miller C. A. (2001): False belief understanding in children with specifi language impairment. Journal of Communication Disorders, 34, 73-86
 • Miller S. A. (2012): Theory of Mind. Beyond the Preschool Years. Psychology Press, New York, NY
 • Mitchell P. (1996): Acquiring a Conception of Mind: A Review of Psychological Research and Theory. Hove: Psychology Press
 • Mitchell P., Currie G., Ziegler F. (2009): Two routes to perspective: simulation and rule-use approaches to mentalizing. British Journal of Developmental Psychology, 27 (3), 513-543
 • Murray-Seegert G. (1989): Nasty girls, thugs and people like us: Social relations between severely disabled and nondisabled high school students. Paul Brookes Publishing, Baltimore
 • Nader-Grosbois N., Houssa M., Mazzone S. (2013): How could Theory of Mind contribute to the differentiation of social adjustment profi of children with externalizing behavior disorders and children with intellectual disabilities? Research in Developmental Disabilities, 34, 2642-2660
 • Nelson K. (2005): Language pathways into the community of minds. W: J. W. Astington, J. A. Baird (red.). Why Language Matters for Theory of Mind (s. 26-49). New York: Oxford University Press
 • Nelson K. (2007): Young Minds in Social Words: Experience, Meaning, and Memory. Cambridge, MA: Harvard University Press
 • Nelson K., Plesa D., Henseler S. (1998): Children’s theory of mind: An experiential interpretation. Human Development, 41, 7-29
 • Norwich B., Lewis A. (2007): How specialized is teaching children with disabilities?Journal of Curriculum Studies, 39 (2), 127-150
 • Peck G., Garlson P., Helmstetter E. (1992): Parent and teacher perceptions of outcomes for typically developing children enrolled in integrated early childhood programs: A state-wide survey. Journal of Early Intervention, 16, 53-63
 • Peener J., Ruffman T., Leekam S. R. (1994): Theory of mind is contagious: You catch it from yours sibs. Child Development, 65, 1228-1238
 • Perner J. (1991): Understanding the Representational Mind. Cambridge, MA: Bradford Books/ MIT Press
 • Perner J. Lang B. (2000): Theory of mind and executive function: Is there a developmental relationship? W: S.Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, D. J. Cohen (red.). Understanding other Minds: Perspectives from Developmental Cognitive Neuroscience (s. 150-181). Oxford: Oxford University Press
 • Perner J., Sprung M., Zauner P., Haider H. (2003): Want-that is understood well before say-that, think-that, and false belief: A test of the Villiers’s linguistic determinism on German-speaking children. Child Development, 74 (1), 179-188
 • Perner J., Stummer S., Sprung M., Doherty M. (2002): Theory of mind fi its Piagetan perspective: Why alternative naming comes with understanding belief. Cognitive Development, 15, 435-455
 • Perner J., Wimmer H. (1985): “John thinks that Mary thinks that...“ Attribution of second order beliefs by 5 – to 10-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology, 39, 437-471
 • Peterson C. C., Siegal M. (1999): Representing inner worlds: Theory of mind in autistic, deaf and normal hearing children. Psychological Science, 10, 126-129
 • Peterson C., Slaughter V. (2003): Opening windows into the mind: Mother’s preferences for mental state explanations and children’s theory of mind. Cognitive Development, 18, 399-429
 • Peterson C. C., Slaughter V. P. (2006): Telling the story of theory of mind: Deaf and hearing children’s narratives and mental state understanding. British Journal of Developmental Psychology, 24, 151-179
 • Peterson C. C., Wellman H. M., Liu D. (2005): Steps in Theory-of-Mind Development for Children with Deafness and Autism. Child Development, 76 (2), 502-517
 • Peterson C. C., Wellman H. M., Slaughter V. (2012): The Mind Behind the Message: Advancing Theory of Mind Scales for Typically Developing Children, and Those With Deafness, Autism, or Asperger Syndrom. Child Development, 83 (2), 469-485
 • Piaget J. (1926/2005): Mowa i myślenie dziecka. Tłum. Janina Kołudzka. PWN, Warszawa
 • Pillow B. (1988): The development of children’s beliefs about mental world. Merill-Palmer Qaurterly, 34, 1-32
 • Pillow B. (2008): Development of children’s understanding of cognitive activities. Journal of Genetic Psychology, 169 (4), 297-321
 • Premack D., Woodruff G. (1978): Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences, 1, 515-526
 • Putko A. (2008): Dziecięca “teoria umysłu“ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Rakoczy H. (2012): Do infants have a theory of mind? British Journal of Developmental Psychology, 30, 59-74
 • Ruffman T. (2014): To belief or not belief: Children’s theory of mind. Developmental Review, 34, 265-293
 • Ruffman T., Perner, J. Parkin, L. (1999): How Parenting Style Affects False Belief Understanding. Social Development, 8, 395-411
 • Ruffman T., Slade L., Devitt K., Crowe E. (2006): What mothers say and what they do: The relation between parenting, theory of mind, language and conflict. British Journal of Developmental Psychology, 24, 105-124
 • Ruij N. M., Peetsma T. T. D. (2009): Effects of inclusion on students with and without special educational needs reviewed. Educational Research Review, 4, 67-79
 • Russell P. A., Hosie J. A., Gray C. D., Scott C., Hunter N., Banks J. S., Macaluay M. C. (1998): The Development of Theory of Mind in Deaf Children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39 (6), 903 – 910
 • Schaffer H. R. (2010): Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Tłum. Robert Andruszko. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Schick B., de Villiers P., de Villiers J., Hoffmeister R. (2007): Language and Theory of Mind: A Study of Deaf Children. Child Development, 78 (2), 376-396
 • Schneider W., Schumann-Hengsteler R., Sodian B. (2005) (red.). Young Children’s Cognitive Development.
 • Interrelationships among Working Memory, Theory of Mind and Executive Functions. Hillsdale, NJ: Erlbaum
 • Scott R. M., Baillargeon R. (2009): Which Pengiun Is This? Attributing False Belief About Object Identity at 18 Months. Child Development, 80 (4), 1172-1196
 • Sharpe M., N., York J. L., Knight J. (1994): Effects of Inclusion on the Academic Performance of Classmates Without Disabilities. A Preliminary Study. Remedial and Special Education, 15 (5), 281-287
 • Siegel B. (1996): The World of the Autistic Child. Understanding and Treating Autistic Spectrum Disorders. Oxford: Oxford University Press
 • Slaughter V., Dennis M. J., Pritchard M. (2002): Theory of mind and peer acceptance in preschool children. British Journal of Developmental Psychology, 20, 545-564
 • Smith D. D. (2009): Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Tłum. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski. PWN, Warszawa
 • Sullivan K., Zaitchik D., Tager-Flusberg H. (1994): Preschoolers Can Attribute Second-Order Beliefs. Developmental Psychology, 30 (3), 395-402
 • Sutton J., Smith P. K., Swettenham J. (1999): Social cognition and bullying: Social inadequacy or skilled manipulation? British Journal of Developmental Psychology, 17, 435-450
 • Szumski G. (2010): Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Wydawnictwo APS, Warszawa
 • Szumski G., Karwowski M. (2012): School achievement of children with intellectual disability: The role of socioeconomic status, placement and parent’s engagement. Research in Developmental Disabilities, 33, 1615-1625
 • Tahiroglu D., Moses L. J., Carlson S. M., Mahy C. E. V., Olofson E. L., Sabbagh M. A. (2014, September29). The Children’s Social Understanding Scale: Construction and Validation of a Parent-Report Measure for Assessing Individual Differences in Children’s Theories of Mind. Developmental Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/a0037914
 • Talwar V., Murphy H. M., & Lee K. (2007): Whitelie telling in children for politeness purposes. International Journal of Behavioral Development, 31, 1-11
 • Tetler S., Baltzer K. (2011): The climate of inclusive classrooms: the pupil perspective. London Review of Education, 9 (3), 333-344
 • Thirion-Marissiaux A.-F., Nader-Grosbois N. (2008): Theory of Mind “emotion”, developmental characteristics and social understanding in children and adolescents with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29, 414-430
 • Thirion-Marissiaux A.-F., Nader-Grosbois N. (2008a): Theory of Mind “beliefs”, developmental characteristics and social understanding in children and adolescents with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29, 547-566
 • Thirion-Marissiaux A.-F., Nader-Grosbois N. (2008b): Theory of Mind and socio-affective abilities in disabled children and adolescents. European Journal of Disability Research, 2, 133-155
 • Tomasello M. (1999/2002): Kulturowe źródła ludzkiego poznania. Tłum. Joanna Rączaszek. PIW, Warszawa
 • Tomasello M., Carpenter M. (2007): Shared intentionality. Developmental Science, 10, 121-125
 • Valle A., Massaro D., Castelli I., Marchetti A. (2015): Theory of Mind Development in Adolescence and Early Adulthood: The Growing Complexity of Recursive Thinking Ability. Europe’s Journal of Psychology, 11 (1), 112-124
 • Wellman H. M. (1979): A child’s theory of mind. Referat wygłoszony na konferencji „The Growth of Insight in the Child”. Madison, Wisconsin
 • Wellman H. M. (1990): The Child’s Theory of Mind. Cambridge, MA: MIT Press/ Bradford Book
 • Wellman H. M. (2002): Understanding the psychological world:Developing a theory of mind. W:U. Goswami (red.). Handbook of Childhood Cognitive Development (s. 167-187). Oxford: Blackwell Publishing
 • Wellman H. M., Cross D., Watson J. (2001): Meta-analysis of theory-of-mind development. The truth about false belief. Child Development, 72, 655-684
 • Wellman H. M., Gelman A. (1998): Knowledge acquisition in foundational domains. W: D. Kuhn, R. S. Siegler (red.). Handbook of Child Psychology. T. 2.: Cognition, Perception, and Language (s. 523-573). New York, NY: Wiley
 • Wellman H. M., Liu D. (2004): Scaling of Theory-of-Mind Tasks. Child Development, 75 (2), 523-541 Wimmer H., Perner J. (1983): Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in
 • Wimmer H., Perner J. (1983): Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs inyoung children’s understanding of deception. Cognition, 13, 103-128
 • Winczura B. (2008): Dziecko z autyzmem. Terapia definicji poznawczych a teoria umysłu. Oficyna Wydawnicza “Impuls“. Kraków
 • Woolfe T., Want S., Siegal M. (2003): Siblings and theory of mind in deaf native signing children. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 8 (3), 340-347
 • Wyczesany J. (2012): Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: K. Bobińska T. Pietrasa P. Gałecki (red.) Niepełnosprawność intelektualna (s. 69-92). Wydawnictwo Continuo, Wrocław
 • Yirmiya N., Osnat E., Shaked M., Solomonica-Levi (1998): Meta-Analyses Comparing Theory of Mind Abilities of Individuals with Autism, Individuals with Mental Retardation, and Normally Developing Individuals. Psychologcal Bulletin, 124 (3), 283-307.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3314b7d1-e9ee-4085-859e-e06600b2234f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.