PL EN


2014 | Tom 21 | 33-48
Article title

„Nauczyciele potrafią rozmiłować w swoim przedmiocie…” – pedagogiczne refleksje we wspomnieniach Mistrza

Content
Title variants
EN
“Teachers can arouse passion in their subject...” – pedagogical reflections in the memories of the Master
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wspomnienia Profesora Józefa Półturzyckiego – pedagoga i nauczyciela akademickiego, wieloletniego profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Profesor w swojej narracji wraca do dzieciństwa spędzonego na Kresach, opowiada o latach szkolnych spędzonych w Poznaniu i czasac h studenckich w Warszawie. Przedstawia, jak doszło do tego, że w swojej pracy zawodowej zajął się dydaktyką, edukacją dorosłych, komparatystyką i biografistyką. Z narracji dowiadujemy się o wielu ciekawych i ważnych momentach zarówno z życia naukowego, jak i osobistego Profesora.
EN
The article presents the memories of Professor Józef Półturzycki – educationalist and academic teacher, long-term Professor at the University of Warsaw, the Nicolaus Copernicus University in Toruń and Pawel Wlodkowic University College in Płock. In his narration, Professor returns to the times of his childhood spent in Kresy (“Borderlands”), talks about his school years in Poznan and student days in Warsaw. He explains reasons of his interest in the theory of teaching, adult education, comparative literature and biography. From the narration, it is possible to learn about interesting and important moments referring both to Professor’s scientific and private life.
Year
Volume
Pages
33-48
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33244b5c-e743-4832-93b9-d70c82edd2d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.