PL EN


2015 | 16 | 3 | 60-69
Article title

ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POZIOMEM STÓP PROCENTOWYCH A POZIOMEM INFLACJI I KURSAMI WALUTOWYMI ZŁOTEGO

Content
Title variants
EN
ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE CENTRAL BANK INTEREST RATE, INFLATION AND EXCHANGE RATE OF POLISH ZLOTY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza współzależności występujących w ramach mechanizmu transmisji monetarnej gospodarki Polski w latach 2003-2015. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie poziom inflacji pozostawał pod wpływem stóp procentowych NBP oraz kursu EUR/PLN. Stwierdzony też został wpływ wskaźnika CPI na kurs EUR/PLN. Analiza funkcji IRF otrzymanych w oparciu o model VAR pozwoliła zidentyfikować występowanie „zagadki cenowej”.
EN
The aim of the study was the analysis of the interrelationships occurring within the framework of the monetary transmission mechanism in the Polish economy in the years 2003-2015. The tool of analysis was a VAR model. The results obtained indicate that the inflation level remained under the influence of the NBP interest rates. The CPI indicator was found to affect the EUR/USD exchange rate. The analysis of IRF function, obtained from VAR model, allowed to identify the presence of "price puzzle".
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
60-69
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bednarz J., Gędek S. (2008) Zachowanie kursu złotego wobec podstawowych walut światowych, [w:] Sporek T. (red.) Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, Tom 1, AE, Katowice, str. 379-387.
 • Castelnuovo E., Surico P. (2009) Monetary Policy, Inflation Expectations and the Price Puzzle, Bank of Finland Research Discussion Papers 30, Helsinki.
 • Charemza W. W., Deadman D. F. (1997) Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E. (2012) Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?, Materiały i Studia, Zeszyt nr 270, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Égert B., MacDonald R. (2006) Monetary Transmission Mechanism in Transition Economies: Surveying the Surveyable, Magyar Nemzeti Bank Working Papers 2007/3, Budapest.
 • Engle R. F., Granger C. W. J. (1987) Co-integration and Error Correction, Econometrica, Vol. 55, pp. 251-276.
 • Gędek S. (2012) Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych-XII/3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 79-88.
 • Gędek S. (2014) Kształtowanie się kursu liry tureckiej wobec podstawowych walut światowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XV/4, Wydaw-nictwo SGGW, Warszawa, str. 7-16.
 • Hall S. (2001) Credit channel effects in the monetary transmission mechanism, Bank of England Quarterly Bulletin, Winter, London.
 • Ireland P. N. (2005) The Monetary Transmission Mechanism, Federal Reserve Bank of Boston Working Paper No. 06‐1, Boston.
 • Johansen S., Juselius K. (1990) Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Tom 52, str. 169 – 210.
 • Kusideł E. (2000) Modele wektorowo - autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, ABSOLWENT, Łódź.
 • Kuttner K. K., Mosser P. C. (2002) The Monetary Transmission Mechanism: Some Answers and Further Questions, Economic Policy Review/May 2002, str. 15 - 26.
 • Ljung G. M. and Box G. E. P. (1978) On a measure of lack of fit in time series models, Biometrika, 297–303.
 • Majsterek M. (1998) Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny, XLV, str. 113-130.
 • Mishkin F. S. (1996) The Channels of Monetary Transmission: Lesons for Monetary Policy, NBER Working Paper Series, Working Paper 5464, Cambridge.
 • Mishkin F. (2007) The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson, Boston.
 • Osińska M. (2006) Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 • Stock J. H., Watson M. W. (2007) Introduction to Econometrics, Addison Wesley, Boston.
 • Welfe A. (2009) Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33249e02-6533-49d4-8059-15ae2a14fff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.