PL EN


2009 | 1(12) | 245-256
Article title

Instytucje porządku gospodarczego w koncepcjach polityki gospodarczej ordoliberalizmu

Content
Title variants
EN
The institutions of economic order in the light of ordoliberal economic policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono ujęcie instytucji w świetle rozważań ordoliberalnych ekonomistów – Euckena W. i Erharda L. – o konkurencyjnym porządku gospodarczym. Konsekwencji i spójności posunięć z zakresu polityki gospodarczej przeciwstawiane są błędy wynikające z dyskrecjonalnego uprawiania polityki gospodarczej, które skutkują utratą całościowego spojrzenia na gospodarkę. Transformacja ujmowana w świetle potrzeby szybszego tempa zmian nie może być oderwana od silnego wpływu państwa na kształtowanie ładu gospodarczego, stąd skazana jest ona na konstruktywizm jako na podejście najbardziej możliwe choć wysoce niedoskonałe.
EN
The paper presents an approach to institutions elaborated by ordoliberal economists Eucken W. and Erhard L. based on the notion of competitive economic order. The consequence and coherence was there opposed to discrepancy of economic policy inducing fallacies and loss of wholeness when glancing at the economy. Therefore, the economic transformation ought not to be detached form the influence of the state in terms of constructing socio-economic order, and is thus inevitably built on constructionism as an approach highly imperfect though the most possible.
Year
Issue
Pages
245-256
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, renata.sliwa@mwse.edu.pl
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Albert M. 1994. Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków: Signum. ISBN 83-7006-289-X.
 • Bałtowski M., Miszewski M. 2006. Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14628-3.
 • Eggertsson T. 1999. Economic Behaviour and Institutions. Cambridge.
 • Eucken W. 1990. Die Grundsatze der Wirtschaftpolitik. Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
 • Eucken W. 2003. Polityka porządku konkurencji - zasady konstytuujące. W: Społeczna gospodarka rynkowa: idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. Warszawa: Wydawnictwo PTE. ISBN 83-7331-149-1.
 • Fourastie J. 1972. Myśli przewodnie. Warszawa: PIW.
 • Fukuyama F. 2005. Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Rebis. ISBN 83-7301-595-7.
 • Godłów-Legiędź J. 2005. Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. „Ekonomista” nr 2.
 • Gootman G. 1993. Volkswirtschaftslehre. Eine Ordnungs theoretische Einführung. Stuttgart.
 • Hayek von F. A. 1973. Law, Legislation and Liberty. Chicago.
 • Hockuba Z. 1993. Gospodarka chaosu: transformacja a regulacja ekonomiczna. „Ekonomista” nr 4.
 • Hockuba Z. 1995. Państwo a proces transformacji gospodarki: aspekty instytucjonalne. „Ekonomista” nr 3.
 • Lissowska M. 1999. Dynamika instytucji w okresie transformacji. „Gospodarka Narodowa” nr 10.
 • Martens B. 2004. The cognitive mechanics of economic development and institutional change. London-New York: Routledge.
 • Mączyńska E. 2006. Społeczna gospodarka rynkowa - pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja? W: Ład instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polaszkiewicz, J. Boehlke. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-231-1868-X.
 • Mączyńska E., Pysz P. (red.). 2003. Społeczna gospodarka rynkowa: idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ISBN 83-7331-149-1.
 • North D. C. 1997. Prologue. W: The Frontiers of the New Institutional Economics. Ed. J.N. Drobak, J.V.C. Nye. San Diego [etc.]: Academic Press.
 • Porwit K. 2001. Przesłanki przyszłej ewolucji systemowej w Polsce. W: Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Red. K. Porwit. Warszawa: INE PAN.
 • Pysz P. 2005. Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej. „Ekonomista” nr l, s. 77-78.
 • Pysz P. 2008. Społeczna gospodarka rynkowa: ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15483-7.
 • Ropke W. 1994. Die Lehre von der Wirtschaft. Auf. 13. Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt.
 • Sadowski Z. 2003. O ustroju społeczno-gospodarczym. W: Polski ustrój społeczno-gospodarczy: Jaki kapitalizm? Red. J. Mujżel, B. Fiedor, S. Owsiak, E. Mączyńska. Warszawa: RSSG. Raport nr 22, s. 30-33.
 • Stiglitz J. 2004. Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14205-7.
 • Williamson O.E. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12392-3.
 • Wunsche H.F. 2005. Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej - lekcja ekonomii politycznej w ujęciu Ludwiga Erharda. W: Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE. ISBN 83-912278-6-3.
 • Ząbkowicz A. 2003. Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. „Ekonomista” nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3326a607-3a0a-4028-81c6-e4c9c3088cc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.