Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 267-274

Article title

Jaka edukacja wobec kryzysu kultury? Między ideologią a filozofią osobistych znaczeń

Content

Title variants

EN
What kind of education in the face of the crisis of culture? Between ideology and philosophy of individual meanings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesność, będąca konsekwencją procesów społeczno-kulturowych zmian, które skutkują stanem określanym jako kryzys kultury, staje się inspiracją do stawiania pytań, także pytań o edukację i jej przyszłość. Myślenie o przyszłości edukacji kieruje namysł nad ową kategorią od jej rozumienia współczesnego ku przeszłości, gdzie uwidacznia się obecność dwóch innych towarzyszących jej kategorii: ideologii oraz filozofii. Ukazany zostaje status filozofii w relacji z ideologią autorytarną oraz nieautorytarną, a także krótka charakterystyka filozofii edukacji określanych w literaturze jako nieautorytarne, a więc: progresywizmu i rekonstrukcjonizmu. Wysunięty zostaje także postulat swego rodzaju postawy w edukacji, któremu autorka niejako sama ulega. Artykuł stanowi bowiem jedynie pewną egzemplifikację możliwej interpretacji tytułowego pytania, interpretacji nieuchronnie obarczonej subiektywizmem, uwieńczonej filozofią osobistych znaczeń.

Keywords

Year

Issue

2

Pages

267-274

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

  • Bauman Z. (1998). Prawodawcy i tłumacze. Warszawa: IFiS PAN.
  • Gutek G. (2003) Ideologia i edukacja. W: Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa: WAiP.
  • Nalaskowski A. (2013). Rozważania o chaosie i wychowaniu. W: Studia z teorii wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe CHAT.
  • Zielińska-Kostyło H. (2005). Cztery filozofie edukacji wobec kryzysu kultury. W: Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda. Toruń: Wyd. UMK.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3328199c-51f4-4e8a-8fc3-864546c1be3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.