PL EN


2017 | 65 | 9: Sinologia | 69-86
Article title

Poetyckie inskrypcje na obrazach dynastii Qing

Title variants
EN
Poetic Inscriptions on the Paintings of the Qing Dynasty
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The name of the poetic inscriptions on the Chinese paintings refers to those poems that describe or criticize images, but are necessarily part of the picture, that is, were written on them. However, along with the practice of inscribing poems, the inscriptions have adopted double meaning, referring to those and other poems that were physically included in the images, even if they did not depict or criticize the image, or if at a distant way they referred to the subject of the original image as The other border art genre proves extremely important in the study of Chinese poetry and painting, and presents various textual patterns of poetry-painting relations.
PL
Miano inskrypcji poetyckich na obrazie w malarstwie chińskim odnosi się do tych wierszy, które opisywały czy krytykowały obrazy, ale też koniecznie stanowiły element obrazu, czyli były na nich zapisane. Wraz jednak z praktyką inskrybowania wierszy inskrypcje przyjęły podwójne znaczenie, odnosząc się także do tych i innych wierszy, które były fizycznie zapisane na obrazach, nawet jeśli nie przedstawiały czy krytykowały obrazu, lub jeśli w odległy chociaż sposób nawiązywały do tematu oryginalnego obrazu. Jako gatunek z pogranicza innych sztuk inskrypcja okazuje się niezwykle ważna w badaniach nad chińską poezją i malarstwem i przedstawia różne wzorce tekstowe relacji poezja–malarstwo.
Keywords
Contributors
  • Katedra Sinologii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, anna.krol@kul.pl
References
  • Dong Naibin 董乃斌, Chen Bohai 陈伯海 i Liu Yangzhong 刘扬忠. 中国文学史学史 [Zhongguo wenxue shixue shi, Historia literatury chińskiej]. Shijiazhuang, China: Hebei renmin chubanshe, 2003.
  • Thorp, Robert L., i Richard Ellis Vinograd, Chinese Art and Culture. New York: Abrams, 2001.
  • Wan Qingli 萬青力. 並非衰落的百年:十九世紀中國繪畫史 [Bingfei shuailuo de bainian: Shijiu shiji zhongguo huihua shi, Nie sto lat upadku: Historia chińskiego malarstwa w XIX wieku]. Taipei: National Culture and Arts Foundation, 2005.
  • Wan Qingli 萬青力. 中國現代繪畫史:晚清之部,一八四一至一九一一,1840–1911 [Zhongguo xiandai huihua shi: Wan qing zhi bu, yibasiyi zhi yijiuyiyi, 1840–1911, Historia współczesnego malarstwa chińskiego: Późna dynastia Qing, 1840–1911]. Taipei: Shitou chuban gu fen youxian gongsi, 1997.
  • Wang Yao-t’ing. Looking at Chinese Painting. Tokyo: Nigensha, 1996.
  • Yang Xin, Richard M. Barnhart, Nie Chongzheng, James Cahill, Lang Shaojun i Wu Hung. Three Thousand Years of Chinese Painting. New Haven: Yale University Press, 1997.
  • Zhao Minli 赵敏 i Wu Sijing 吴思敬. 中国诗歌通史 [Zhongguo shige tongshi, Historia poezji chińskiej]. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2012.
  • Zhou Linsheng 周林生. 清代绘画 [Qing dai huihua, Malarstwo dynastii Qing]. Shijiazhuang: Hebei jiaoyu chuban she, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33294017-508e-471f-89a1-9fd752e7ad93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.