PL EN


Journal
2011 | 2(12) | 141-149
Article title

Práwda w gwarze podhalańskiej

Authors
Title variants
Práwda ‘truth’ in the Podhale dialect
Languages of publication
PL
Abstracts
The goal of the current paper is to characterize the meaning of the lexeme práwda ‘truth’ in the Podhale dialect. I used the (modified) cognitive definition for this purpose. The analysis revealed the existence of two principal interpretations of the word: the ontic (práwda as a value, Latin veritas), and the cognitive one (práwda as the right in a dispute). As is characteristic of borderland dialects, the Podhale lexeme práwda features Slovak linguistic influence.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
141-149
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Bartmiński J., 1973, O języku folkloru, Wrocław.
 • Bartmiński J., 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] idem (red.),Konotacja, Lublin, s. 169–183.
 • Bartmiński J. (red.), 1996–1999, Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1–2, Lublin.
 • Buffa F., 2004, Slovník šarišských nárečí, Prešov.
 • Dembowski B., 1894, Słownik gwary podhalskiej, „Sprawozdania Komisji Językowej AkademiiUmiejętności” v, s. 339–444, [przedr. w:] J. Okoniowa (red.), 2006, Studia dialektologiczneiii, Kraków, s. 233–342.
 • Engelking A., 2000, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław.
 • Grígeľ M., 2003, Goralské nárečie. Slovník A–Z, Námestovo.
 • Grzegorczykowa R., 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:]J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa (red.), Język a kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi,Wrocław, s. 11–28.
 • Hodorowicz S.A., 2004, Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ.
 • Hodorowicz S.A., 2006, Podholańskie porzykadła i pogworki maści wselijakiej ku cłekazadumie i wesołości dane, Nowy Targ.
 • Korżyk K., 1993, Prawda w konwencjonalnych metaforach języka polskiego. Preliminaria, [w:]J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska (red.), Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne 1, Lublin, s. 41–64.
 • Moszyński K., 1956, Słownictwo ludów tzw. prymitywnych, „Biuletyn PTJ” xv, s. 93–112.
 • J. Wronicz (red.), Mały słownik gwar polskich, Kraków 2009.
 • Pluta F., 1974, Zwroty tautologiczne w języku polskim na tle słowiańskim, „Prace Filologiczne”xxv, s. 437–440.
 • Puzynina J., 1991, Jak pracować nad językiem wartości, [w:] J. Puzynina, J. Bartmiński (red.),Język a Kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wrocław, s. 129–137.
 • Puzynina J., 1997, Prawda, [w:] eadem, Słowo – wartość – kultura, Lublin, s. 301–317.
 • Ripka I., 1981, Vecný slovník dolnotrenčanskych nárečí, Bratislava.
 • Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 • Kąś J., Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003.
 • Stopka A., 1897, Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodie, Kraków.
 • Tischner J., Czubernatowa W., 2001, Wieści ze słuchanicy, Kraków.
 • Wierzbicka A., 1969, „Prawda” i „wiedza” – próba analizy semantycznej [w:] eadem, Dociekaniasemantyczne, Wrocław, s. 13–32.
 • Zborowski J., 2009, Słownik gwary Zakopanego i okolic, Kraków – Zakopane.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-332cb138-8b9d-404d-8604-e3ac55b19d9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.