PL EN


2013 | 40 | 2(T) WCZESNA DOROSŁOŚĆ PROBLEMY SPOŁECZNE, RYZYKO I ZASOBY ZDROWOTNE, ZATRUDNIENIE | 14-21
Article title

WYBORY ŻYCIOWE A RADZENIE SOBIE Z POCZUCIEM UTRACONYCH KORZYŚCI

Selected contents from this journal
Title variants
EN
LIFE CHOICES AND DEALING WITH FEELING OF LOST BENEFITS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The older people are, the awareness of responsibility for their choices grows. Especially, those choices concerning their main life problems., which leads them to make commitments with caution. Making choices become more time consuming and require even more skills then. Moreover, choices are under the pressure of passing time and the importance of their consequences. It gets even harder, when there are many choices available and every one of them seems to be the right one. Because, once the decision is made and one option is specified, it inevitably entails to a loss of something, which was possible, but was not selected. Dealing with the problem of lost benefits, is one of the major topics, when discussing a feeling of a life quality and results of the life balance. This article presents all aspects of the aforementioned topic, such as: feeling of a loss, feeling of a loss and the situation of choice, the “++” type of situation of choice, multiple life choices, ego functions and life choices, the formation of identity during adolescence, maximize profits and minimize losses and primary as well as secondary control, a balance of life.
PL
Autor próbuje określić obszar problemów wiążących się z podejmowaniem decyzji przez młodych ludzi. Prezentowane ujęcie ma wyraźnie psychologiczny charakter. Autor uważa, że zrozumienie sytuacji psychologicznej współczesnego człowieka znajdującego się pod presją konieczności ciągłego wybierania ma kluczowe znaczenie dla oceny jakości jego życia. Przez pryzmat dylematów związanych z dokonywaniem jednostkowych wyborów można zobaczyć problemy współczesnych społeczności.
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Arnett J.J. (2000), Emerging adulthood. Ateory of development from the late teens through the twenties, „American Psychologist”, Vol. 55(5), s. 469–480.
 • Baltes P.B. (1997), On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optymalization, and compensation as foundation of developmental theory, „American Psychology”, Vol. 52(4), s. 366–380.
 • Bruner J.S. (1990), Acts of meaning, Harward Uniwersity Press, Cambridge, Massachusetts and London.
 • Brzezińska A., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011), Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt, „Nauka” nr 4, s. 67–107.
 • Brzezińska A., Piotrowski K. (2010), Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS), „Polskie Forum Psychologiczne” tom 15, nr 1, s. 66–84.
 • Buchler Ch. (1935), The course of life as studied in biographis, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 19, s. 405–409.
 • Erikson E.H. (1968), Identity youth and crisis, W.W. Norton & Company, New York-London.
 • Erikson E.H. (1995), Zabawa i aktualność, w: A. Brzezińska, G. Lutomski, T. Czub, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i w świecie języka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Erikson E.H. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, s. 232–269.
 • Erikson E.H. (2002), Dopełniony cykl życia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Erikson E.H. (2004), Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Giddens A. (2010), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gollwitzer P.M. (1990), Action phases and mind-sets, w: E.T. Higgins, R.M. Sorrentino (eds.), Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behawior, Guilford Press, Heckhausen, New York, NY, Vol. 2, s. 53–92.
 • Schulz J.R., Wrosch C. (2010), A Motivational Theory of Life-Span Development, „Psychological Review”, Vol. 1, s. 32–60.
 • Jarmakowski T. (2011), Rola myślenia ruminacyjnego w podatności na wyuczoną bezradność, „Studia Psychologiczne”, Vol. 49, s. 61–72.
 • Luyckx K., Schwartz S., Berzonsky M., Soenens B., Vansteenkiste M., Smits I., Goossens L. (2008), Capturing ruminative exploration: extending the four dimensional model of identity formation in late adolescence, „Journal of Research in Personality”, Vol. 42, s. 58–82.
 • Lorentz K. (1977), Odwrotna strona zwierciadła, PIW, Warszawa.
 • Marcia J.E. (1980), Identity in adolescence, w: J. Adelson (red.), Handbook of adolescent psychology, John Wiley and Sons, New York, s. 159–187.
 • Oleś P. (2012), Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Penuel W.R., Wertsch J.V. (1995), Vygotsky and Identity Formation: A sociocultural approach, „Educational Psychologist” , Vol. 30 (2), s. 83–92.
 • Piotrowski K. (2013), Tożsamość osobista w okresie wkraczania w dorosłość, TIPI, Wielichowo.
 • Smykowski B. (2012), Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Smykowski B. (2006), Poczucie intymności a proces formowania tożsamości, w: M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 84–111.
 • Tomaszewski T. (1978), Człowiek w sytuacji, w: T. Tomaszewski (red.), Psychologia, PWN, Warszawa.
 • Wertsch J.V. (1991), Voices of the Mind, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Wrzesień W. (2007), Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, „Nauka” nr 3, s. 131–151.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3333a9cf-dc8b-43ad-9a08-531e57e298b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.