PL EN


2016 | 26 | 1 | 125-138
Article title

Obrzęd błogosławieństwa pól w prawodawstwie Kościoła łacińskiego

Title variants
EN
Rite of blessing of the fields in the legislation of the Latin Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Błogosławieństwo pól (ziemi) zawiera w sobie szczególne uwielbienie Boga za udzielone łaski i prośbę o urodzaj ziemi. Błogosławieństwo jest wzywaniem opieki nad osobami, rzeczami, miejscami i jest działaniem Boga, przez które wyświadcza On swoją specjalną pomoc – łaskę. W szerszym zaś znaczeniu oznacza pomyślność, powodzenie, dobro, o które uprasza się Boga. Aktualny obrzęd błogosławieństwa pól znajduje się w księdze liturgicznej Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. W artykule autor szuka odpowiedzi na pytanie: Jaki jest sens tego obrzędu w dzisiejszych warunkach duszpasterskich? Należy zaznaczyć, że jest to bardzo ważny obrzęd w Kościele. Kościół od samego początku podkreślał ważność błogosławieństw w życiu wiernych. W artykule omówiono następujące zagadnienia szczegółowe dotyczące obrzędu błogosławieństwa pól w Kościele łacińskim: geneza obrzędu błogosławieństwa pól, podstawy dogmatyczno-prawne obrzędu błogosławieństwa pól i struktura obrzędów błogosławieństwa pól. Obrzęd ten dobrze przygotowany od strony duszpasterskiej może przynieść piękne owoce duchowe.
EN
The blessing of the fields (land) combines in itself a particular praising of God for graces granted, with a petition for the harvest of the fields. A blessing is a calling of protection on persons, things, places, and is the action of God, by which He testifies his own special help-grace. In a broader sense of the term it signifies prosperity, good fortune, the good, which is asked from God. The current rite of blessing of the fields is found in liturgical book, Rites of Blessings adapted to customs of Polish dioceses. In this article the author seeks an answer to the question, „What is the meaning of this rite in the ministry of today?” It is necessary to point out that it is a very important ritual in the Church. The Church from the very beginning has emphasized the importance of blessings in the life of the Faithful. In the present article will be discussed the following specific questions concerning the blessing of fields in the Latin rite Church: the origins of the blessing of fields; the dogmatic-canonical foundations of the rite of blessing of the fields; and the structure of rites of blessing the fields. This ritual, when well-prepared pastorally, can bear beautiful spiritual fruit.
Keywords
Contributors
References
 • Błogosławieństwo (sens), [w:] Leksykon liturgii, oprac. Bogusław Nadolski, Pallottinum, Poznań 2006, s. 169-179.
 • Błogosławieństwo, [w:] Witold Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1958, s. 571-572.
 • Błogosławieństwo, [w:] Bogusław Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, s. 65.
 • Dni krzyżowe, [w:] Encyklopedia staropolska, oprac. Aleksander Brückner, t. I, Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1939.
 • Komitetowy, [w:] Witold Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1961.
 • Krakowiak Czesław, Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015.
 • Obrzędy błogosławieństwa pól, oprac. Mirosław Łaziuk, Tadeusz Syczewski, Drohiczyńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Drohiczyn 1997, s. 1-61.
 • Romaniuk Kazimierz, Błogosławieństwo. II. W Nowym Testamencie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1976, kol. 683-684.
 • Schenk Wacław, Błogosławieństwo. III. W liturgii, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1976, kol. 684-685.
 • Słowianie starożytni, [w:] Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, vol. II, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1958, s. 247.
 • Léon-Dufour Xavier (red.), Słownik teologii biblijnej, przekł. Kazimierz Romaniuk, Pallottinum, Poznań 1990, s. 79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33344d42-3c67-4a4f-aee6-3017bffedb2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.