PL EN


2016 | 1(23) | 373 - 384
Article title

Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym

Content
Title variants
EN
The role of foreign trade in economic growth
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Foreign trade is treated as the driving force of economic development. Currently, the increasing role of foreign trade is caused by the progressive process of globalization and the associated rapid development of economic cooperation in the international arena. In Poland, significant changes in economic relations with foreign countries took place after 1989 and were connected with transformation of the political system, where one of the essential characteristics assumed the opening of the economy to the world. In consequence the changes created development of trade cooperation with other countries. Currently, almost every company has at least an intermediate level of business contacts with foreign countries. Foreign trade affects the size of GDP and its structure, leads to specialization, enables and facilitates technological progress, leads to the advantages of competition, increases productivity, the quality of the product and reduces costs.
PL
Handel zagraniczny traktowany jest jak siła napędowa rozwoju gospodarczego. Współcześnie, wzrost znaczenia handlu zagranicznego wywołany jest przez postępujący proces globalizacyjny oraz związany z nim intensywny rozwój współpracy gospodarczej na arenie międzynarodowej. W Polsce znaczące zmiany w stosunkach gospodarczych z zagranicą miały miejsce po 1989 roku i związane one były z transformacją systemową, której jedna z zasadniczych cech zakładała otwarcie gospodarki na świat i w tym samym rozwój współpracy handlowej z innymi krajami. Współcześnie, niemal każde przedsiębiorstwo ma przynajmniej w pośrednim stopniu kontakty handlowe w zagranicą. Handel zagraniczny wpływa na rozmiar PKB oraz jego strukturę, prowadzi do specjalizacji, umożliwia i ułatwia postęp technologiczny, prowadzi do korzyści osiąganych dzięki konkurencji, zwiększenie wydajności, wzrost jakości produktów i redukcję kosztów.
Year
Volume
Pages
373 - 384
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Bożyk Paweł. 2002. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: PWE.
 • Budzowski Klemens. 2008. Ekonomiczne problemy w handlu międzynarodowym. Kraków: Oficyna wydawnicza AMF.
 • Czarny Elżbieta, Śledziewska Katarzyna. 2009. Polska w handlu światowym. Warszawa: PWE.
 • Falkowski Krzysztof, Olszyński Józef (red.). 2012. Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH..
 • Główny Urząd Statystyczny. 2015. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2014 roku. Warszawa.
 • Hoekman Bernard, Kostecki Michał Maciej. 2011. Ekonomia światowego systemu handlu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Nowak Alojzy, Kozioł Waldemar (red.).2011. Handel zagraniczny. Perspektywa Europejska. Warszawa: Wyd. WZ UW
 • Nowakowski Marcin K. (red.). 2000. Biznes międzynarodowy. Obszary decyzji strategicznych. Warszawa: Wyd. Key Text.
 • Piklinkiewicz Maciej (red.). 2000. Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków. Warszawa: Difin.
 • Rymarczyk Jan. 1996. Handel zagraniczny. Organizacja i technika. Warszawa: PWE.
 • Rymarczyk Jan. 2007. Współczesne tendencje w handlu zagranicznym. Wrocław: Wyd. Arboretum.
 • Rymarczyk Jan. 2012. Biznes międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 • Rynarzewski Tomasz, Zielińska-Głębocka Anna. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 • Stępień Beata. 2007. Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków. Warszawa. PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3335ee5a-6b41-485a-b50a-d8a31eaa2f82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.