PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 425-434
Article title

Miejsce kultury w budowaniu społeczeństwa dobrobytu

Content
Title variants
EN
The Place of Culture in Building an Affluent Society
RU
Место культуры в формировании обществ благосостояния
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule poruszono problematykę budowania społeczeństwa dobrobytu oraz zastanawiano się jakie miejsce powinna w tym procesie pełnić kultura. W związku z tym zadano pytanie, czy możliwe jest zbudowanie społeczeństwa dobrobytu bez zwrócenia szczególnej uwagi na obszar rozwój intelektualnego oraz emocjonalnego społeczeństwa. Przedstawiono swoją opinię, która wskazuje na istotną rolę działalności instytucji kultury w procesie budowania społeczeństwa dobrobytu. Przedmiotem rozważań jest zatem sposób funkcjonowania rynku kultury wraz z charakterystyką podmiotów oferujących produkty i usługi kultury.
EN
In the article, the authors raise the issue of building public welfare and are wondering what role it should play in this process. Therefore, they ask the question whether it is possible to build a society of prosperity without paying a special attention to the area of the development of an intellectual and emotional society. They submitted their opinion which points to the important role of activities of cultural institutions in the process of building a society of prosperity. The issue is therefore how the cultural market, together with the characteristics of the entities offering products and services, operates.
RU
В статье затронули проблематику формирования общества благосостояния и обсудили, какое место в этом процессе должна занимать культура. В этой связи поставили вопрос, возможно ли формирование общества благосостояния без обращения особого внимания на сферу интеллектуального и эмоционального развития общества. Авторы представили свое мнение, которое указывает существенную роль деятельности заведений культуры в процессе формирования общества благосостояния. Следовательно, предмет рассуждений – способ функционирования рынка культуры вместе с характеристикой субъектов, предлагающих продукты и услуги культуры.
Year
Pages
425-434
Physical description
Contributors
References
 • Borowiecki R. (red.) (2004), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Czapiński J. (2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, „Nauka”, nr 1.
 • Czapiński J., Panek T. (2009), Diagnoza społeczna, Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Fallowfield L. (1990), Quality of life, Souvenair Press Ltd., London.
 • Hunt S.M., Mc Kenna S.P. (1992), The QLDS: A scale for the measurement of quality of life in depression, “Health Policy”.
 • Kędzior Z. (2003), Metodologiczne aspekty badania jakości życia, (w:) Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kietlińska K. (1995), Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kłosowska A. (1983), Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 • Mały słownik języka polskiego (1969), PWN, Warszawa.
 • Pilikowski J. (2003), Szkolny słownik wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.
 • Sen A. (2002), Rozwój i wolność, Zysk i s-ka, Poznań.
 • Słownik ekonomiczny (1994), Wydawnictwo ZNICZ, Szczecin.
 • Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z 4 września 1997 r. o działaniach administracji rządowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 82).
 • De Walden-Gałuszko K., Majkowicz M. (1994), Jakość życia w chorobie nowotworowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3337b43d-07f4-4fbb-b62d-8d952083d0a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.