PL EN


2014 | 59 | 1(354) | 111-131
Article title

Stabilność finansów publicznych - gospodarka Polski w warunkach spowolnienia

Content
Title variants
EN
Stability of Public Finance – Slowdown in the Polish Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The balancing of public finance and turning the tendency for public debt growth may be more difficult in Poland than in well-developed European Union member states, although the indicators of public finance sector deficit and public debt in relation to GDP are much higher there than in Poland. Measures taken in this area in Poland are less effective due to the slowdown of the Polish economy growth that – despite the improvement in 2013 – in the coming years will remain lower, in comparison to the GDP level of the period preceding the world financial crisis. It creates unfavourable macroeconomic conditions for the reconstruction of the public finance sector. The article attempts to answer the question whether – in the light of the public debt growth in Poland, whose indicator in 2013, according to Eurostat forecasts, should reach 58.2 per cent of GDP, and with difficulties in the state finance reform process – the stability of this sector is sufficiently ensured.
Year
Volume
59
Issue
Pages
111-131
Physical description
Dates
published
2014-02
Contributors
References
 • Włodarczyk P. 2011. „Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009”. Materiały i Studia, NBP 256: 9.
 • Ciżkowicz P., K. Michalska, A. Rzońca.2011. „Determinanty bezpiecznego poziomu długu publicznego”. Biuro Analiz Sejmowych, Studia BAS 4: 50.
 • Marchewka-Bartkowiak K. 2008. Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pattillo C., H. Poirson, L. Ricci.2002. “External debt and growth. International Monetary Fund”. IMF Working Paper WP/02/69: 19.
 • Cordella T., L. A. Ricci, M. Ruiz-Arranz. 2005. “Debt overhang or debt irrelevance? Revisiting the debt-growth link. International Monetary Fund”. IMF Working Paper WP/05/223: 8 i 22.
 • Égert B.2003. “The 90% public debt threshold: the rise and fall of a stylised fact”. Center for Economic Studies & IFO Institute: CESifo Working Papers 4242: 2 i n.
 • Osiatyński J. 2011. „Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro”. Ekonomista 5: 662.
 • Gorynia M., B. Jankowska, M. Pietrzykowski, P. Tarka, M. Dzikowska. 2011. „Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorców”. Ekonomista 4: 471-472.
 • Maciejewicz P., P. Wroński. 2013. „Może za 7-10 lat”. Gazeta Wyborcza.
 • Rozkręt M. 2013. Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Warszawa: Ernst & Young.
 • Schneider F. 2013. The shadow economy in Europe. Johanes Kepler Universität Linz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3338685f-58ee-4961-bdd6-1246aeaf2155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.