PL EN


Journal
2014 | 10 | 2 | 163-173
Article title

A HEURISTIC APPROACH TO THE DAILY DELIVERY SCHEDULING PROBLEM. CASE STUDY: ALCOHOL PRODUCTS DELIVERY SCHEDULING WITHIN INTRA-COMMUNITY TRADE LEGISLATION

Selected contents from this journal
Title variants
PL
HEURYSTYCZNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU DZIENNEGO HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW. STUDIUM PRZYPADKU: HARMONOGRAMOWANIE DOSTAW WYROBÓW ALKOHO-LOWYCH W RAMACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ WYMIANY HANDLOWEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Delivery scheduling plays a significant role in business activities of enterprises which operate on EU market, especially the ones which deal with production and trade of alcohol products. The character of such activities requires to take into consideration various regulations which determine many guidelines and constraints in storing and transporting of such products between EU countries. On the other hand, these issues are not well recognized in the literature. Methods: Authors proposed a heuristic algorithm for solving the problem of scheduling this type of deliveries. Basing on the constraints and input data, which includes demand for deliveries in wider planning horizon, the algorithm creates a daily delivery schedule from one or many suppliers to one consignee. The algorithm takes into consideration the consignee's, suppliers' and carrier's interests. This is done by including their constraints as well as by including three criteria in the scheduling process, i.e. minimization of the stock in transit and minimization of the dispersion of loadings and unloadings in consignee's and each supplier's warehouses. Results: The proposed algorithm has been implemented in spreadsheet with solver extension. It was applied for solving the real delivery scheduling problem in one of alcohol products importing companies, in which manually filling of DRP matrixes method was previously used. The results show that algorithm works correctly and efficiently in comparison to previously used method. Conclusions: The results show, that there is a need for further research on the field of determination suppliers order in the scheduling process. The possibility of implementation of multiple criteria analysis or optimization methods for solving such problems may be also a good direction of further research.
PL
Wstęp: Harmonogramowanie dostaw odgrywa znaczącą rolę w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej, w tym tych zajmujących się produkcją i obrotem wyrobami alkoholowymi. Specyfika tejże działalności wymaga uwzględnienia przepisów prawnych, które warunkują szereg wytycznych i ograniczeń w magazynowaniu i przewozach tego rodzaju produktów pomiędzy krajami UE. Jednocześnie problematyka ta jest stosunkowo słabo rozpoznana w literaturze. Metody: Autorzy zaproponowali heurystyczny algorytm rozwiązywania problemu harmonogramowania tego rodzaju dostaw. W oparciu o dane wejściowe zawierające zapotrzebowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz przy uwzględnieniu ograniczeń, zaprezentowana procedura pozwala na ustalenie harmonogramu dostaw od jednego lub wielu dostawców do jednego odbiorcy z dokładnością do jednego dnia. Algorytm uwzględnia interesy odbiorcy, dostawców oraz przewoźnika poprzez uwzględnienie ich ograniczeń oraz zastosowanie trzech kryteriów w procesie harmonogramowania, tj.: minimalizacji zapasu w drodze, a także minimalizacji rozrzutu liczby załadunków w magazynach odbiorcy i dostawców. Wyniki: Zaproponowany algorytm zaimplementowano w arkuszu kalkulacyjnym z dodatkiem solver. Zaaplikowano go do rozwiązania rzeczywistego problemu w jednej z firm importujących wyroby alkoholowe, w której stosowano dotychczas metodę manualnego wypełniania tablic DRP. Rezultaty wskazały na poprawność działania algorytmu i jego wysoką efektywność względem dotychczas stosowanej metody. Wnioski: Rezultaty wskazały na potrzebę dalszych badań w zakresie wyboru kolejności harmonogramowania dostaw od poszczególnych dostawców, a także na możliwość zastosowania narzędzi wielokryterialnej analizy lub optymalizacji do rozwiązywania tego rodzaju problemów.
Journal
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
163-173
Physical description
Contributors
  • Institute of Machines and Motor Vehicles Poznan University of Technology 3 Piotrowo St, 60-965 Poznan, Poland , mariusz.grajek@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-333ec6f7-b8c6-40d1-a208-f78c52c420f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.