Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 30 | 67 - 77

Article title

Wpływ pierwszego wyjazdu zagranicznego w charakterze lektora języka polskiego jako obcego na podejście do tego zawodu. Analiza ankiet

Authors

Title variants

EN
The influence of the first residence abroad as a teacher of Polish as a foreign language on the attitude towards this profession. The survey analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the results of the pilot study carried out among the group of 25 teachers of Polish as a foreign language (PFL) who were delegated to work abroad. The considerations and analyzes undertaken in this article were inspired by the reflection of W. Miodunka (2016) on the need to develop pedeutology as a sub-discipline of glottodidactics. The aim of the research was to try to identify the influence of the PFL teacher’s experience of working in a foreign university on their approach to the profession (itself). The author presents the analysis of the reasons for working abroad and expectations connected with it, the methodological and substantive level of preparing the teachers for working abroad as well as the analysis of coping strategies in the new environment and towards new problems to be solved. Based on the analysis of the respondents answers, a sketch of the teacher's profile was drawn up, including, among others, their predispositions and competences as well as the analysis of opportunities and threats related to working in a new environment. The study opens a new research field, including an attempt to answer the question whether working abroad and related personal and professional experience may have an impact on the further development of the PFL teachers.

Contributors

author

References

  • Gębal P.E., 2013, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków.
  • Gębal P. E., 2015, Profesor Władysław T. Miodunka – Twórca krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej, „LingVaria” X, nr 2(20), s. 15-26.
  • Lipińska E., (2006), Nauczyciel języka polskiego jako obcego [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków, s 79-99.
  • Miodunka W.T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.
  • Regulamin rekrutacji kandydatów na pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich,
  • (online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/30e254fa68eddd8f0b33149925c530ec.pdf, dostęp: 30.08.2017.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. roku w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz.U. Nr 190, poz.1405).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-33446ce0-8b15-49ca-8ac1-be7e0dff31cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.