PL EN


2011 | 35-36 | 33-43
Article title

Prestiżowa lokalizacja a cena mieszkania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problem wpływu lokalizacji mieszkania na jego cenę. Dotyczy to w szczególności tak zwanych mieszkań luksusowych, położonych w bardzo atrakcyjnych dzielnicach wybranych miast polskich. Ukazano również podobne problemy w odniesieniu do wybranych miast Europy. Rozważania zostały oparte o dane pochodzące z różnych źródeł, prezentowanych przez biura pośrednictwa, firmy deweloperskie, organizacje finansowe, itp. W odniesieniu do wybranych miast polskich została przedstawiona analiza trendu cen ofertowych w okresie od 2007 do 2009 roku. Stwierdzono, że nie można podać żadnych racjonalnych przesłanek dla uzasadnienia bardzo wysokich cen mieszkań o charakterze luksusowym. Można jedynie domniemywać, że głównym czynnikiem wpływającym na niezwykle wysoką cenę luksusowego mieszkania jest jego bardzo prestiżowa lokalizacja. Podobny stan można też obserwować dla cen mieszkań położonych w centrach największych miast Europy osiągających tym większe wartości im lokalizacja mieszkania ma bardziej prestiżowy charakter.
EN
The problem of influence of location factor on price of dwelling has been shown in the paper. It concerns especially so called luxurious dwellings, located in very attractive districts in selected Polish towns. There has also been presented similar problems concerning selected towns of the world. Investigations have been based on data coming from various sources, presented by offices of land agencies, developers companies, financial organisations and so on. In relation to selected Polish towns an analysis of trend of offered prices in the period from 2007 to 2009 has been presented. There has been stated that one can not give any reasonable conditions as argumentation for very high prices of luxurious dwellings. One can only suppose that the major factor influenced on very high prices of luxurious dwelling is its very prestigious location. One can also observe a similar situation for prices of luxurious dwellings located in the centres of the biggest towns in the world. They reach the more values the more prestigious is their location.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-334a4faf-c129-4e83-8d59-b5c6c8d3d1a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.