PL EN


2009 | 9 - Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce | 263-273
Article title

Działalność stwowarzyszenia Braci Muzułmańskich w krajach Afryki Północnej na przykładzie Egiptu i Algierii

Content
Title variants
EN
Activity of the Society of the Muslim Brothers in North African countries - an example of Egypt and Algeria
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article describes the operations of the radical organization of The Society of the Muslim Brothers in Algeria, which is the first structure of the Islamic fundamentalism, created in Egypt in 1936 by Hassan Al Banna, a theoretician and the first leader of the organization. Muslim Brotherhood became the mother- organization of all further structures and organizations of Muslim fundamentalists. The author is portraying the social and political context of the birth of this political movement and its beginnings in Algeria. The French colonialism was also one of the causes of this movement in Algeria. Muslim Brotherhood has skillfully linked religious campaigning and active gap-filling in the social policy of the state. Their goal is building the system of the social network of mutual aid and establishing an alternative, strictly Islamic society. Muslim Brotherhood has also theoretically and practically accepted terrorist methods as the way of the political struggle for achieving established goals. The author is portraying circumstances of its activity in Algeria and potential international threats associated with it, as well as the beginnings of terrorism in this country. He also describes the election of 1990 and the circumstance of winning the election by fundamentalist parties as well as the coup d'etat and the takeover carried out by military junta as well as the evolution of the political situation in Algeria after the coup d'etat.
Keywords
Contributors
References
 • Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1, Warszawa 2004.
 • Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.
 • Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1-2, Warszawa 1998.
 • Dziekan M. M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008.
 • Historia krajów arabskich 1917-1966, Warszawa 1974.
 • Historia świata śródziemnomorskiego, Wrocław 2003.
 • Kasznik-Christian A., Algieria, Warszawa 2006.
 • Kepel G., Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.
 • Landowski Z., Islam. Nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008.
 • Sivian E., Radykalny islam, Kraków 2005.
 • Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, pod red. A. Kapiszewskiego, Kraków 2008.
 • Zapaśnik S., „Walczący islam" w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Wrocław 2006.
 • Zdanowski J., Bracia Muzułmanie i inni, Szczecin 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-334bff12-d9f7-4dd4-92a3-5020bc1b52a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.