PL EN


2013 | 2 | 2 | 241-254
Article title

Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw rodzinnych w okresie spowolnienia gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Family business performance in Poland during an economic downturn
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W przedsiębiorstwach rodzinnych istnieją silne zależności między sferą życia rodziny właścicieli i sferą działalności przedsiębiorstwa, z których wynika specyficzny sposób zarządzania finansami charakteryzujący się długookresowym horyzontem czasowym i ostrożnością przy podejmowaniu decyzji. W szczególności dotyczy to polityki inwestycyjnej, strategii finansowania działalności, charakterystycznego sposobu nadzoru właścicielskiego. Z tego powodu w okresie spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa rodzinne słabiej odczuwają jego skutki niż przedsiębiorstwa nierodzinne. W artykule zaprezentowano wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród 38 przedsiębiorstw rodzinnych województwa pomorskiego opisujące ich postawy w okresie dekoniunktury. Szczegółowe problemy badawcze obejmowały poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: – jak przedsiębiorcy rodzinni postrzegają podatność podmiotów rodzinnych na kryzys gospodarczy? – które cechy przedsiębiorstw rodzinnych ograniczają negatywne skutki obecnej sytuacji gospodarczej? – jakie działania podjęły przedsiębiorstwa rodzinne w celu zminimalizowania negatywnych skutków pogorszenia się koniunktury gospodarczej?
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
241-254
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81 – 824 Sopot, olga.martyniuk@wp.pl
References
 • 1. Amann B., Jaussaud J. (2012), Family and non-family resilience in a economic downturn, “Asia Pacific Business Review” Vol. 18. nr 2.
 • 2. Family Business: In safe hands? (2008), Barclays Wealth Insights, Vol. 8, www.barclayswealth.com, dostęp dnia 22.02.2013.
 • 3. Family Businesses: Sustaining performance (2012), Credit Suisse, https://infocus.credit-suisse.com/data/product_documents/shop/ 364878/ csri_global_family_business_en.pdf, dostęp dnia 22.02.2013.
 • 4. Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania (2009), Kowalewska A. (red), PARP, Warszawa.
 • 5. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka – Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 • 6. Kachaner N., Stalk G., Bloch A. (2012), What you can learn from family business, “Harvard Business Review”, November.
 • 7. Leszczewska K. (2011), Funkcjonowanie firm rodzinnych w warunkach kryzysu, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” nr 1.
 • 8. Marijański A. (2011), Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych, “Przedsiębiorczość i zarządzanie” Tom XII Zeszyt 7.
 • 9. Martyniuk O. (2013), w: Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach, Martyniuk T. (red.), PWE, Warszawa.
 • 10. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu (2010), PARP, Warszawa.
 • 11. Overview of Family Business Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies (2009), European Commission, http:// ec.europa.eu, dostęp dnia 22.02.2013.
 • 12. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 13. Skuteczne działanie (2008), PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/raport_fbspl.pdf, dostęp dnia 22.02.2013.
 • 14. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33500b42-8792-4a28-ae94-10f26a8cf9d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.