PL EN


2012 | 12 | 157-172
Article title

Ślub kościelny. Jak przygotować? Pastoralne działania formacyjne wobec narzeczonych w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Content
Title variants
EN
Church Marriage. How to Prepare for it? Pastoral Formative Activities for Engaged Couples in the Archdiocese of Gniezno
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania było ukazanie sprawdzonych form przygotowania do sakramentu małżeństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej oraz przedstawienie ich mocnych i słabych stron. Punktem wyjścia do rozważań na temat ślubu kościelnego jest nauka Kościoła o przygotowaniu do ślubu zawarta w dokumentach Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz w wypowiedzi Benedykta XVI. Omówiono zarówno: „parafialną pedagogizację rodziców”, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, modlitwę całej wspólnoty parafialnej za małżonków oraz o przyszłe powołania do sakramentu małżeństwa, promocję błogosławionych małżonków, jak i katechezę parafialną dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie bezpośrednie. Jako fakultatywną propozycję dla narzeczonych w archidiecezji przedstawiono tzw. „Weekendy dla narzeczonych”.
EN
The aim of the study was to present proven forms of preparation to the sacrament of matrimony used in the archdiocese of Gniezno and discuss their merits and defects. The point of departure for the reflections on the church wedding is the teaching of the Church on preparation to marriage contained in the documents of the Papal Council for the Family and in the addresses of Benedict XVI. The following forms are described: “pedagogization of parents in the parish”, renewal of the marriage vows, prayer of the whole parish for spouses and for future callings to the sacrament of matrimony, promotion of blessed spouses, parish catechesis for secondary school graduates and direct preparation. An optional offer for engaged couples in the archdiocese of Gniezno, namely the so-called “Weekends for engaged couples” are also discussed.
Year
Volume
12
Pages
157-172
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33504d14-0afd-4105-883c-ec70cb393d52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.