PL EN


2015 | 210 | 231-241
Article title

Rola państwa w kształtowaniu stabilnego, efektywnego systemu finansowego

Content
Title variants
EN
The role of the state in shaping a stable, efficient financial system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines critically the role of the state in shaping a stable financial sys-tem, taking into account social, doctrinal and institutional factors. No well-functioning state institutions, with the prevailing neo-liberal dogma, is not conducive to the efficient development of the economy, leading to turbulence in the system. The dominant finan-cial sector exerts pressure on the real sphere of the system. Therefore, in this part of the system, state regulations that ensure efficient allocation of cash flows are particularly important.
Year
Volume
210
Pages
231-241
Physical description
Contributors
References
 • Allen F., Gale D., Comparing Financial Systems, MIT Press, Cambridge 2001.
 • Beddoes Z.M., Time for a Redesign?, A Survey of Global Finance, „The Economist”, January 30th 1999.
 • Giordano C., Prudential Regulation and Supervision Instruments and Aims: A General Framework, [w:] Workshops and Conferences - Financial Market Regulation After Financial Crises: The Historical Experience, Printing Office of the Banca d’ltalia, Rome 2009.
 • Jarzęcka-Sawik E., Skwarka B., Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2010.
 • Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 • Owsiak S., Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości, UE, Kraków, http://www.pte.pl/ pliki/2/11/Artykul_SOwsiak.pdf.
 • Roczny Raport EBC 2011, http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html.
 • Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno- porównawcze, Scholar, Warszawa 2008.
 • Szydło S., Modelowanie związków między wielkościami realnymi a pieniężnymi na przy-kładzie Polski, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
 • Szydło S., Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform, Wy-dawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33632688-c641-4383-85cb-b819e48e8c8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.