PL EN


2016 | 107 | 1 | 167-199
Article title

Jarosław Iwaszkiewicz i Antoni S. Małłek. Korespondencja z lat 1907–1910

Title variants
EN
Jarosław Iwaszkiewicz and Antoni S. Małek. Correspondence from the Years 1907–1910
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowana korespondencja obejmuje 15 listów Jarosława Iwaszkiewicza i 17 listów Antoniego Małłka z lat 1907–1910 oraz dwa listy obu korespondentów napisane po kilkunastoletniej przerwie, w roku 1926. Główny trzon zbioru, pochodzący z kolekcji Polonijnych Zakładów Naukowych Orchard Lake, powstał we wczesnym okresie życia Iwaszkiewicza, w trakcie jego pobytu i nauki w Elisawetgradzie oraz w Kijowie. Adresatem przyszłego pisarza jest Antoni Małłek, Amerykanin polskiego pochodzenia, mieszkający w Mt. Pleasant w Pensylwanii, kilka lat starszy od Iwaszkiewicza stenografista, buchalter, student medycyny. Listy oprócz świadectwa wczesnych lat życia Iwaszkiewicza, jego emocjonalności, charakteru, marzeń i oczekiwań, dostarczają faktów wcześniej nie poruszanych przez biografów Iwaszkiewicza, takich jak chociażby ślub jego siostry Anny z Iwaszkiewiczów Krzeczkowskiej. Korespondencja poza wymianą listów w 1926 roku najprawdopodobniej nie była kontynuowana.
EN
The presented correspondence includes 15 letters by Jarosław Iwaszkiewicz and 17 by Antoni Małłek from the years 1907–1910 and two letters by both correspondents written after a break of a dozen of years or so in 1926. The core of the set of letters come from Orchard Lake Schools in Michigan collection and was produced in Iwaszkiewicz’s early life while his stay and study in Yelisavetgrad and Kiev. The future writer’s addressee is Antoni Małłek, an American of Polish origin living in Mt. Pleasant, Pennsylvania, a few years Iwaszkiewicz’s senior stenographer, bookkeeper and medical student. Apart from being testimony of Iwaszkiewicz’s early life, his emotionality, character, dreams and expectations, the letters provide with facts so far undiscussed by biographers, such as the writer’s sister Anna of Iwaszkiewicz Krzeczkowska’s marriage. Most probably, after the exchange of letters in the year 1926 the correspondence was not maintained.
Year
Volume
107
Issue
1
Pages
167-199
Physical description
Dates
printed
2016-03-23
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3366c02b-aecd-45fb-a935-f1a5c8cc2968
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.