PL EN


2015 | 57 | 29-43
Article title

Na marginesie Listu Rosy Bailly do Dyrektora Biblioteki UMCS Tadeusza Smołki z 27 grudnia 1967 roku

Content
Title variants
EN
On the margin of the Letter from Rosa Bailly to the Director of Library Maria Curie-Sklodowska University Tadeusz Smołka of 27 December 1967
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The fragment of Rosa’s Bailly correspondence with the management of Library Maria Curie-Sklodowska University from 1957 to 1971 is an interesting example of contacts, which established the Library in the first decades of existence. This correspondence is a memoir. In a letter to the director Tadeusz Smołka of 27 December 1967, Rosa Bailly recalls – in a reflective and emotional way – Maria Curie-Sklodowska. She appreciates by an album dedicated to the Polish scientist, writes about staying in Lublin, living in Pau and the work on a book about Warsaw. This letter has stimulated not only the memories of the French activist, Director of the Library MCSU, but also has been an attempt to restore mutual contacts of Rosa with the Library.
Year
Volume
57
Pages
29-43
Physical description
Dates
published
2015-08-05
Contributors
References
 • [Przemówienie wicedyrektor Marii Jasienowicz podczas uroczystości pożegnania odchodzącego na emeryturę Dyrektora Tadeusza Smołki w dniu 04.10.1970 r.], Z kroniki Biblioteki, „Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” 1970, R. 18, nr 4, s. 12–20 [online]. Dostępny w Bibliotece Cyfrowej UMCS http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/3393?tab=1 [data dostępu: 14.04.2014].
 • Adrianek M., Smołka Tadeusz Marian, [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa–Łódź: PWN, 1986, s. 200–201.
 • Bailly R., Au coeur de la Pologne: petites villes, châteaux , campagnes, Paris: : Ed. des Amis de la Pologne, 1936.
 • Bailly R., Petite histoire de Pologne, Paris [1916].
 • Boy-Żeleński T., W Sorbonie i gdzie indziej (wrażenia paryskie), Warszawa 1927 [online] http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-sorbonie-i-gdzie-indziej.html [data dostępu: 3.06.2014].
 • Domański T. E., Rosa Bailly. Wielka Francuzka o polskim sercu, Lublin: Norbertinum, 2003.
 • Emerytowani pracownicy UMCS: Tadeusz Smołka, [w:] Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 1970/71, Lublin 1973, s. 113–114.
 • Fedorko S., Z dziejów Oddziału Udostępniania Zbiorów, „Biuletyn Biblioteki UMCS” 1979, R. 25, nr 1–4, s. 40-52.
 • Jasienowicz M., Wilczyńska M., Dyrektor Tadeusz Smołka, „Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” 1970, R. 18, nr 4, s. 14–17 [online]. Dostępny w Bibliotece Cyfrowej UMCS http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/3393?tab=1[data dostępu: 14.04.2014].
 • Kotańska A, „Ona była zakochana w Polsce”, „Almanach Muzealny” 2003, t. 4, s. 247-258.
 • Łongiewska A., Korespondencja Rosy Bailly z Felicją Skarbkową z lat 1946–1959, „Ze Skarbca Kultury: Biuletyn Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Biblioteki Polskiej Akademii Nauk” 1970, z. 21, s. 83–166.
 • Natanson W., Rosa Bailly, „Literatura na Świecie” 1977, nr 5, s. 365–372.
 • Natanson W., Wierność i wdzięk, „Twórczość” 1977, R. 33, nr 1, s. 166–168.
 • Nossowska M., O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
 • Smołka T., Działalność dydaktyczna i naukowa Biblioteki UMCS w Lublinie (1958–1962), „Roczniki Biblioteczne” 1963, R. 7, z. 1/2, s. 232-234.
 • Szczepański J., Rosa Bailly i jej korespondencja z Biblioteką UMCS w latach 1968–1971, „Biuletyn Biblioteki UMCS” 1977 [druk 1978], R. 25, nr 3, s. 16–23.
 • Wilczyńska M.,Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944–1974), Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3369ec6d-2d41-4391-b141-2b6ed413ba60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.