PL EN


2015 | 22 | 67-79
Article title

Ewangelizacja cyfrowego kontynentu

Authors
Content
Title variants
EN
Evangelisation of the Digital Continent
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sposób obecności Kościoła i dobrej nowiny w świecie masmediów, Internetu i serwisach społecznościowych jest jedną z najbardziej aktualnych kwestii stojących przed głosicielami Chrystusa czasów współczesnych. Treść papieskich orędzi na temat mediów stanowi punkt wyjścia dla niniejszego artykułu. W dalszej części ukazane są szanse i zagrożenia związane z obecnością chrześcijańskich autorów i ich przekazu Ewangelii w przestrzeni wirtualnej. Bezsporną pozostaje sama konieczność uczestnictwa ludzi Kościoła w mediach i Internecie, gdyż miejsca te stanowią współczesne areopagi, w których tak jak w czasach apostolskich, głos wyznawców Chrystusa musi być słyszalny. W podsumowaniu artykułu autor, jako uczestnik serwisów społecznościowych, dzieli się własnymi doświadczeniami kilkuletniej aktywności w internetowej komunikacji Dobrej Nowiny.
EN
The way the church and the good news should be present in the domain of the mass media, the Internet and online social networking services is one of the most important challenges for the followers of Christ in our days. This article is based on the content of papal addresses on the subject of mediums. Even though the presence of the bearers of the gospel message on the net brings with opportunities certain dangers, it is without doubt that it is a necessity of the contemporary times to take part in the buzzing world of the mass media and the virtual community. These spaces could be well paralleled with the ancient areopagus where just like in the apostolic times the voice of the followers of Christ must be heard. In the article the authors shares some of his own experience in spreading the Good News in using the social networking services.
Keywords
Contributors
author
 • UMK w Toruniu
References
 • Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini, Rzym 30 września 2010.
 • Benedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa, Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 24 stycznia 2010.
 • Benedykt XVI, Milczenie isłowo drogą ewangelizacji, Orędzie na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 24 stycznia 2012.
 • Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 24 stycznia 2009.
 • Benedykt XVI, Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji, Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 24 stycznia 2013.
 • Duchowni w mediach - wywiad R. Molendy z dr hab. Moniką Przybysz, http://www.idziemy.pl/media/duchowni-w-mediach13247/1/ (dostęp: 20.03.2015).
 • Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Rzym 24 listopada 2013.
 • Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2012. http://congreso.imision.org/ (dostęp: 20.03.2015).
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 7 grudnia 1990.
 • Jan Paweł II, Misja Kościoła w erze komputerów, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 24 stycznia 1990.
 • Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu w służbie braterstwa isolidarności, Orędzie na 22. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 24 stycznia 1988.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Konferencja: Kościół @ internet z 21.11.2014, http://www.uni.opole.pl/page/292/konferencja-kosciol-internet (dostęp: 25.03.2015).
 • Ks. F. Lombardi: Twitter nie zbawi świata, http://nowaewangelizacja.org/ks-flombardi-twitter-nie-zbawi-swiata/(dostęp: 20.03.2015).
 • Meetschen S., Cyfrowa duchowość. Wskazówki dla użytkowników, tłum. A. Meetschen, Warszawa 2013.
 • Mistewicz E., Twitter. Sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Gliwice 2015,
 • O Facebooku jako miejscu ewangelizacji – sympozjum w Obrze, http://nowaewangelizacja.org/o-facebooku-jako-miejscu-ewangelizacji-symopozjum-w-obrze/(dostęp: 20.03.2015).
 • Ołdakowski K., Nowe media w służbie ewangelizacji, http://signis.pl/nowe-media-w-sluzbie-ewangelizacji/ z 14.04.2013, (dostęp: 20.03.2015).
 • Papieska rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/internet_etyka_22022002.html# (dostęp: 15.03.2015).
 • Papieska rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/kosciol_internet_22022002.html# (dostęp: 15.03.2015).
 • Pius XII, Miranda prorsus, Rzym 8 września 1957.
 • Przewodniczący Episkopatu na Twitterze odpowie na pytania internautów, http://nowaewangelizacja.org/przewodniczacy-episkopatu-na-twitterzeodpowie-na-pytania-internautow/ (dostęp: 20.03.2014).
 • Rey D., Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji, tłum. K. Czaplicka, Gubin 2014.
 • Schuhler P., Vogelgesang M., Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i internetu, tłum. P. Kaźmierczak, E. Sierosławska, I. Walczak, Kraków 2014.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski – nowe tłumaczenie, red. M. Przybył, Poznań 2002.
 • Storia del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali z 15.12.2011, http://www.pccs.va/index.php/it/aboutus-it/storiadelpccs-it (dostęp: 15.03.2015).
 • Warszawa: jak być @duchownym w wirtualnym świecie? z 29.11.2014, http://www.idziemy.com.pl/media/warszawa-jak-byc-duchownym-w-wirtualnym-swiecie-/ (dostęp: 25.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-336b7d4f-6031-4ff8-bf72-7152f7925520
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.