PL EN


2017 | 20 | 74-85
Article title

Rosyjsko- chińska rywalizacja o surowce energetyczne zachodniego Turkiestanu

Content
Title variants
EN
Russian-Chinese competition for access to energy resources in Western Turkestan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze problemy związane z produkcją, przesyłem gazu ziemnego oraz ropy naftowej w państwach Zachodniego Turkiestanu, czyli byłej radzieckiej Azji Środkowej, obejmującej Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenię, Tadżykistan oraz Kirgizję. Kraje te, ze względu na obecność wielkich złóż surowców, znalazły się w kręgu zainteresowań rosyjskich firm energetycznych, koncernów zachodnich oraz zmagającej się z deficytem gazu ziemnego i ropy naftowej ChRL. Z czasem to właśnie „Państwo Środka” okazało się najbardziej zdeterminowanym graczem, skutecznie starającym się o dostęp do surowców energetycznych Turkiestanu. Autor artykułu analizuje możliwości rosyjsko – chińskiej współpracy w zagospodarowaniu tych złóż. Ta rosyjsko – chińska rywalizacja ma również istotne znaczenie dla europejskiego rynku paliw. Perspektywa realizacji projektów przesyłu turkmeńskiego gazu ziemnego i kazachskiej ropy do Europy oddala się, co umacnia pozycję Federacji Rosyjskiej w europejskim sektorze energetycznym
EN
The article presents the most important issues concerning the natural gas and crude oil production and transportation in the post-Soviet countries of Central Asia (Western Turkestan), that is to say in Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan. Since these countries have serious energy resources, they became a point of attention for Russian and Western energy sector companies and also for China. Due to the economic growth in China and growing demand for energy, this power proved to be the most influential player. The paper shows the perspectives of Russian-Chinese rivalry about energy resources as well as the possibilities of cooperation between Moscow and Beijing. This rivalry has also serious consequences for the European oil market, since natural gas and petroleum transportation projects from the Caspian Sea basin to Europe seem to drift away. This strengthens Russian position in the European energy market
Year
Volume
20
Pages
74-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny
References
 • Arcipowska, M., 2010, Strategiczne interesy Rosji oraz Unii Europejskiej w regionie Azji Centralnej – geopolityczna rywalizacja czy partnerstwo? [w:] A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 79 – 90.
 • Coley, A., 2012, Great Games Local Rulet: The New Great Power Contess in Central
 • Asia, Oxford University Press, New York.
 • Gacek, Ł., 2013, Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Gacek, Ł., 2012, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Gradziuk, A., 2014, Chińskie interesy we współpracy z Rosją, Biuletyn PISM, Warszawa.
 • Gryz, J., 2010, Determinanty rosyjskiej polityki międzynarodowej [w:] A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Jarosiewicz, A, 2016, Tadżycki gaz zmieni układ sił w Azji Centralnej, Analizy OSW, Warszawa.
 • Kaczmarski, M., 2010, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kaczmarski, M., 2013, Niedźwiedź patrzy na smoka. Rosyjska debata na temat Chin, Punkt Widzenia OSW, Warszawa.
 • Kaczmarski, M., Kardaś Sz., 2016, Naftowa przyjaźń: stan i perspektywy rosyjsko – chińskiej współpracy energetycznej, „Komentarze OSW”, Warszawa.
 • Kardaś, S., 2006, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej wobec Turkmenistanu [w:] E.
 • Cziomer, M. Czajkowski (red.), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, Kraków.
 • Kissinger, H., 2016, Dyplomacja, Bellona, Warszawa.
 • Kłaczyński, R., 2010, Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego. Rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN, Kraków.
 • Lubina, M., 2014, Niedźwiedź w cieniu smoka, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
 • Mickiewicz, P., 2010, Zapotrzebowanie surowcowe jako determinant chińskiej polityki wobec Azji Środkowej [w:] J. Marszałek – Kawa (red.), Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Szulc, T., 2010, Rola Gazpromu w polityce wewnętrznej i międzynarodowej za prezydentury
 • Władimira Putina [w:] A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 403.
 • Śliwa, Z, Drążkiewicz D., 2011, Azja Centralna a bezpieczeństwo energetyczne Chin, „Kwartalnik Bellona”, Bellona, Warszawa, 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-336c3aa5-f846-4fb6-ab14-8e0a5e245b25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.