PL EN


Journal
2016 | 3 | 278 + 286
Article title

Aqua gymnastics and functional efficiency of women after 60 – pilot study

Content
Title variants
PL
Gimnastyka w wodzie a sprawność funkcjonalna kobiet po 60. roku życia – badania pilotażowe
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction and Aim: Aging of the society is a serious problem of the modern world. Elderly people often avoid physical activities which lead to sedentary lifestyle. One suitable forms of physical activity for elderly is aqua gymnastics. The aim of the study was to determine if a larger study, using the chosen methods is feasible. This study tested the hypothesis that performing a 16-week course of aqua gymnastic training would result in improved functional fitness in women aged over 60. Material and Methods: The trial included a sample of 20 women randomly selected from the 100 who responded to the application of research. The measurements such as height, weight, waistline and hip width were conducted before and after a series of exercises in water. Results: After four-month-period of exercises in water an improvement in index value was due to weight loss, a slight decrease in waistline, the basis of the Fullerton Functional Fitness and an improvement in functional efficiency of all tested women was observed. Conclusion: After 16 weeks of aqua aerobic in the group of women aged over 60 a significant functional fitness improvement was observed.
PL
Wstęp: Starzenie się społeczeństwa jest poważnym problemem współczesnego świata. Starsi ludzie często unikają aktywności fizycznej, co prowadzi do siedzącego trybu życia. Jedną z odpowiednich form aktywności ruchowej dla osób starszych jest Aqua gimnastyka. Cel pracy: Celem badania pilotażowego było sprawdzenie, czy sprawność funkcjonalna osób starszych po 16-tygodniowym udziale w Aqua gimnastyce znacząco się poprawi. W badaniu założono hipotezę; że 16-tygodniowy trening Aqua gimnastyki skutecznie zwiększy sprawności funkcjonalną kobiet w wieku powyżej 60. roku życia. Materiał i metoda: Badanie objęło 20 losowo dobranych kobiet spośród 100, które zgłosiły się do udziału w badaniach. Pomiary takie jak: wzrost, waga, obwód talii i bioder przeprowadzono przed i po serii ćwiczeń w wodzie. Wyniki: Po czteromiesięcznym okresie ćwiczeń w wodzie zaobserwowano zmianę wartości pomiarów, odpowiednio spadek masy ciała, niewielki spadek obwodu talii. Na podstawie Fullerton Functional Fitness test stwierdzono poprawę wyników wszystkich prób sprawności funkcjonalnej badanych kobiet. Wniosek:Zaobserwowano znaczną poprawę sprawności funkcjonalnej kobiet w wieku powyżej 60. roku życia po 16-tygodniowym Aqua aerobiku.
Journal
Year
Issue
3
Pages
278 + 286
Physical description
Contributors
  • Medical Faculty, Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów, Poland
  • Medical Faculty, Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów, Poland
  • Medical Faculty, Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów, Poland
author
  • Józef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-336c93e2-b054-420b-ba26-77d9ff3ddebb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.