PL EN


2018 | 9 | 2 | 248-252
Article title

Indywidualne teorie nauczycieli jako element kultury szkoły

Authors
Content
Title variants
EN
Individual Theories of Teachers as Part of School Culture
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Poszukując użytecznych kategorii służących do opisu i badania codzienności szkoły, warto zwrócić uwagę na indywidualne pedagogiczne teorie nauczycieli będące elementem kultury szkoły. W tekście przybliżam pojęcie indywidualnych teorii nauczycieli, ich rodzaje, obszary, jakich mogą dotyczyć. Przyjmuję, iż indywidualne teorie pedagogiczne nauczycieli w odróżnieniu od wiedzy naukowej są ich „wiedzą osobistą”, gromadzoną na podstawie indywidulanych doświadczeń. Wiedza ta służy do rozwiązywania praktycznych problemów, a co za tym idzie, w istotny sposób wpływa na działania szkolne nauczycieli, a skoro tak, to nie może być w badaniach nad szkołą pomijana.
EN
Looking for useful categories to describe and study the everyday life of a school, it is worth noting the individual pedagogical theories of teachers, which are part of the school’s culture. In the text I present the concept of individual theories of teachers, their types and the areas they may concern. I assume that individual pedagogical theories of teachers, as opposed to scientific knowledge, are their “personal knowledge”, gathered on the basis of individual experiences. This knowledge is used to solve practical problems and thus has a significant impact on teachers' school practice, and if so, it cannot be ignored in the research on the school.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
248-252
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Szkolnej, Polska
References
 • Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 • Dylak, S. (2000). Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli. W: K. Kru-szewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim (s. 176–191). Warszawa: WSiP.
 • Dylak, S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Difin.
 • Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP.
 • Janowski, A. (1989). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: WSiP.
 • Janowski, A. (2007). Pedagogika praktyczna. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Kawecki, I. (2003). Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków: Impuls.
 • Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: Wyd. UMK.
 • Mikiewicz, P. (2016). Socjologia edukacji. Warszawa: PWN.
 • Moscovici, S. (1998). Psychologia społeczna w relacji ja – inni. Warszawa: WSiP.
 • Nowotniak, J. (2006). Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. Szczecin: PRINT GRUP.
 • Polak, K. (1999). Indywidualne teorie nauczycieli. Kraków: Wyd. UJ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33728a9e-99a2-4f32-b2f6-9707a8c0062b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.