PL EN


2005 | 1(19) | 5-14
Article title

Polskie miasta w procesie metropolizacji

Content
Title variants
EN
Polish Cities in the Process of Metropolization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Metropolizacja jest jednym z najbardziej dynamicznych procesów współczesnego świata, zmienia ona istniejące relacje w sieciach osadniczych i tworzy nowe powiązania między wielkimi miastami. Od kilkunastu lat zjawisko to dotyczy również krajów Europy Środkowej. Artykuł przedstawia miejsce miast tych krajów w europejskich sieciach, a na tym tle charakteryzuje procesy kształtowania się polskich metropolii i ich przemiany społeczno-przestrzenne.
EN
Metropolization is one of the most dynamic processes of contemporary world, changing the existing settlement patterns and creating new relations among large cities. Recently, metropolization concerns also Central and Eastern Europe. The article evaluates the position of CEE cities in the European metropolitan network and describes the process of creation of Polish metropolises and their social and spatial transformation.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
 • Ascher F., 2004, Les Nouveaux principes de l'urbanisme, Paris: L'Aube.
 • Bassand M., 1997, Métropolisation et inégalités sociales, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
 • Berger M., 2004, Les périurbains de Paris. De la ville dense á la métropole eclatée?, Paris: CNRS Edition.
 • Bourdeau-Lepage L., 2004a, "Metropolization in Central and Eastern Europe: Unequal Chances", GaWC Research Bulletin, nr 141.
 • Bourdeau-Lepage L., 2004b, "Varsovie une nouvelle metropole", GaWC Research Bulletin, nr 142.
 • Chalas Y., 2001, Villes contemporaines, Paris: Ed. Cercle d'Art.
 • Gorzelak G., 2002, "Polskie regiony w procesie integracji europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Kin-Dittmann L, Mika E., 2004, "Sytuacja gospodarcza Wrocławia na tle miast wojewódzkich" (w:) S. Korenik, K. Szołka, "Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii", Biuletyn KPZK, nr 214.
 • Pol Z., 2003, "W kaloszach na salony", National Geografie, nr 11.
 • Seidler B., 2002, "Warszawskie Beverly Hills", Życie Warszawy, nr 227.
 • Siemińska R., 2004, Konstancin- Jeziorna jako miasto rezydencjalne, niepublikowana praca magisterska w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Warszawa.
 • Smętkowski M., 2001, "Nowe relacje między metropolią a regionem w gospodarce informacyjnej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 • Swianiewicz P., 2004, "Obszary metropolitalne - wewnętrzna dynamika zmian" (w:) A. Kukliński (red.), Globalizacja Warszawy - strategiczny problem XXI wieku, Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Rewasz".
 • Śleszyński P., 2004, Kształtowanie sią zachodniej części centrum Warszawy, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Taylor P.J., 2003, "European Cities in the World City Network", GaWC Research Bulletin, nr 105.
 • Veltz P., 2004, Des lieux et des liens. Politique du territoire a l'heure de la mondialisation, Paris: L'Aube.
 • Wilk W., 2001, Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-337316b0-2226-47ee-ad8a-c03a10bb245d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.