PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 217-229
Article title

Lekcja przyrody w liceum – tradycja czy nowoczesność

Content
Title variants
EN
Natural science in upper secondary school – traditional or modern approach?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W roku szkolnym 2013/14 rozpoczęliśmy w liceum nauczanie przyrody, nowego przedmiotu, w założeniach reformy programowej z 2009 roku różniącego się w zakresie treści, organizacji i metod kształcenia od tradycyjnych przedmiotów biologii, geografii, fizyki i chemii, a przeznaczonego dla uczniów wybierających pogłębione kształcenie w zakresie humanistycznym. Jak osiągnąć założone cele kształcenia, sprawić, by lekcje przyrody były ciekawe i interesujące dla uczniów – jest przedmiotem dyskusji w niniejszym artykule. Przedstawiono również zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem lekcji przyrody oraz propozycje innowacji w tym zakresie.
EN
The 2009 reform introduced to the upper secondary school educational program a new subject called Natural Science starting with the school year 2013/14. It differs from traditional subjects of Biology, Geography, Physics and Chemistry in content, organisation and teaching. It has been prepared for pupils intending to pursue deeper education in Humanities. Also discussed in the paper was the answer to the question “How to achieve anticipated learning effects and to make Natural Science classes interesting and exciting”. The issues associated with planning and teaching Natural Science are also presented, as well as the author’s suggestions of innovations in the matter.
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki
References
  • Lilpop, J., Poziomek, U., Spalik, K. (2012). Realizacja przedmiotu Przyroda – poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. W: Edukacja biologiczna i środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
  • Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, przyroda, geografia, biologia, chemia i fizyka. (2009). Warszawa: MEN.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz.U. z dnia 22 lutego 2012 r., pozycja 204.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dz.U. z dnia 19 kwietnia 2012 r., pozycja 426.
  • Spalik, K., Jagiełło, M., Skirmuntt, G., Kofta, W. (2009). Komentarz do podstawy programowej Przyroda w liceum. W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: MEN.
  • Wysocka-Kunisz, M. (2004). Procedura badawcza w nauczaniu przyrody. W: Uczyć inaczej? Kielce: Instytut Fizyki AŚ, 23–28.
  • Wysocka-Kunisz, M. (2012). Nauczanie przyrody w liceum – szanse i zagrożenia. W: I. Fudali, I. Żeber-Dzikowska, E. Buchcic (red.), Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich. Kielce: Wyd. Perpetuum Mobile s. c. (afiliacja UJK w Kielcach), 107–116.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33738eb6-813f-4821-b77e-1320820180b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.