PL EN


2016 | 2(40) | 138-145
Article title

Blaski i cienie konstruktywizmu w studiach europejskich. Recenzja książki: Jacek Czaputowicz (red.) (2016), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa, 321 stron

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
138-145
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Kulturowych Podstaw Polityki, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • BRAUDEL Fernand (2006), Gramatyka cywilizacji, Warszawa.
 • DELSOL Chantal (2004), Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków.
 • FLEISCHER Michael (2010), Wprowadzenie – krótka historia konstruktywizmu, w: Bogdan Balicki, Dominik Lewiński, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk (red.), Radykalny konstruktywizm. Antologia, Wrocław.
 • ŁAWNICZAK Kamil (2013), Process tracing. Śledzenie mechanizmów przyczynowych, w: Kamil Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Warszawa.
 • RATZINGER Joseph (2001), Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków.
 • RATZINGER Joseph (2005), Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa.
 • SKOLIMOWSKA Anna (2013), Konstruktywizm w studiach europejskich, Warszawa.
 • TATARKIEWICZ Władysław (1997), Historia filozofii, t. 1, Warszawa.
 • VANCE Carole S. (2007), Konstruktywizm społeczny. Kłopoty z historią seksualności, tł. Agnieszka Kościańska, w: Renata E. Gryciuk, Agnieszka Kościańska (red.), Gender. Perspektywa antropologiczna, Warszawa.
 • VATTIMO Gianni (2006), Koniec nowoczesności, Kraków.
 • ZAWADZKI Andrzej (2009), Literatura a myśl słaba, Kraków.
 • ZIĘTEK-WIELOMSKA Magdalena (2012), Realpolitik a realizm polityczny, http://konserwatyzm.pl/artykul/3543/realpolitik-a-realizm-polityczny (04.06.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3382a865-a096-4a75-83e2-28fc301fc9dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.