PL EN


2016 | 7(9) | 219-223
Article title

Teresa Filipczak, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952–1989, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 368

Authors
Content
Title variants
EN
Review: Teresa Filipczak, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952–1989, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2015, pp. 368
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Year
Issue
Pages
219-223
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
reviewer
References
 • Barszcz A., Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów w latach 1945-1996 jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.
 • Bieda T., Kancelaria Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1950-1970), „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 2, 1994.
 • Bryszuk D., Kancelarie starostw powiatowych województwa rzeszowskiego 1944-1950, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 2, 1994.
 • Byszuk D., Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 1944-1950 (stan prawny), „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 3, 1993.
 • Chmielewski Z., Kancelaria miejska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1950, Szczecin 1982.
 • Czarnota T., Działalność kancelaryjna Komitetu Wojewódzkiego oraz komitetów powiatowych PPR na Lubelszczyźnie, „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t. 28, 2001.
 • Dalecki M. , Ustrój i kancelaria samorządowych władz miejskich Przemyśla w latach 1944-1950, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 13, 1998.
 • Degen R., Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950, Warszawa 2005.
 • Filipczak T., Kancelaria sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952-1989, Warszawa 2015.
 • Horst W., Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1944-1990, Warszawa 2006.
 • Magier D., System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990, Siedlce 2013.
 • Przywuska A., Kancelaria Gdańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej (1945-1950), „Archeion”, t. 70, 1980.
 • Ryszewski B., O niektórych podstawowych pojęciach archiwalnych (kancelaria, registratura, zespół archiwalny, archiwum), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, Historia t. V, 1969.
 • Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.
 • Sowińska G., Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie 1945-1951/1954. Organizacja i pozostałość aktowa, „Archiwista” 1976, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33850224-3302-46cb-93cb-d4386c6e5d02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.