PL EN


2017 | 1(19) | 714
Article title

Źródła białych plam w socjologii

Authors
Content
Title variants
EN
The Sources of Blank Spots in Sociology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy ewentualnego istnienia białych plam w socjologii, czyli obszarów i tematów, które z jakichś względów nie są badane. Nie twierdzi się tutaj, że takie plamy rzeczywiście istnieją albo że są dostrzegane. W tekście jest mowa raczej o tym, że mają one potencjalny charakter. Obecne są natomiast liczne źródła czy uwarunkowania, które do realnego wystąpienia takich plam, a przynajmniej ich odczuwania mogą się przyczynić. Pierwsze związane jest z ideologią i kontekstem władzy, drugie z szeroko rozumianą poprawnością, trzecie z funkcjonowaniem paradygmatów i mód, czwarte mieści się w samej formule dzisiejszego uprawiania socjologii, piąte zaś ma źródło w technikach i możliwościach dostępu do tekstów naukowych. Ich wstępnemu omówieniu poświęcony jest prezentowany tekst.
EN
This article is concerned with the possibility of blank spots in sociology – felds and topics which, for some reason, are not being researched. That is not to say that such blank spots indeed exist, or that they are noticeable – rather, the paper illustrates their potential character. The reader is, however, presented with numerous sources and conditions which can contribute to the occurrence of such blank spots, or at least to one’s awareness of them. The frst one is associated with ideology and the context of power; the second with the broad sense of correctness; the third with the functioning of paradigms and fashions; the fourth is encompassed by the very formula of contemporary sociology, whereas the ffth has its origin in the techniques and possibilities of access to scientifc papers. The paper presented here provides an introduction to them.
Year
Issue
Pages
714
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3389dbb6-08c0-4292-a19d-7b3067fe0b43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.