PL EN


2013 | 1 | 2 | 5-23
Article title

Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finansowej versus studium przypadku upadłości Amber Gold Sp. z o.o.

Content
Title variants
EN
Theory and practice of a financial pyramid scheme functioning versus a case study of Amber Gold Sp. z o.o. bankruptcy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z rosnącą swobodą działalności gospodarczej pojawia się coraz więcej innowacyjnych, jednak nie zawsze w dobrym tego słowa znaczeniu, pomysłów prowadzenia działalności gospodarczej. Autorzy artykułu podjęli się opisu uwarunkowań funkcjonowania w teorii i praktyce instytucji, określanych przez rynek jako piramidy finansowe. Ich działalność, oparta na ograniczonych możliwościach ekspansji, w większości przypadków – prędzej czy później, doprowadzić musi do upadku konstrukcji, co w konsekwencji oznacza wymierne straty dla jej uczestników. Przykład spektakularnej upadłości Amber Gold Sp. z o.o., która miała miejsce w II połowie 2012 r. stał się pretekstem do głośne dyskusji na temat form zabezpieczania się przed ryzykiem ulokowania kapitału w tego typu instytucjach. Jak wykazali autorzy artykułu, Amber Gold Sp. z o.o. nie stanowiła jednak typowej formy piramidy finansowe j, jak to miało miejsce w wielu doniesieniach medialnych i wypowiedziach ekspertów z zakresu rynku kapitałowego i inwestycji. Wydarzenie to jednak zainicjowało dyskurs na temat kierunków zmian regulacji upadłościowych, które powinny zostać wprowadzone w celu ochrony wierzycieli przed nieuczciwymi praktykami gospodarczymi. Żadna odgórnie narzucona regulacja, norma i zasada nie zastąpią jedna k racjonalnej i wnikliwiej analizy nie tylko korzyści – ale przede wszystkim ryzyk towarzyszących inwestycji, jaką powinni dokonać inwestorzy, rozpatrując alternatywne kierunki lokowania kapitału.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
5-23
Physical description
Contributors
 • KNEPO Business Club, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, lukasz.szarmach@gmail.com
References
 • 12 tysięcy 614 zgłoszeń wierzycieli Amber Gold, PAP, w: http://www. tvn24.pl/pomorze,42/12tysiecy614zgloszenwie rzycieliambergo ld,301447.html, dostęp dnia 21.01.2013.
 • Akta upadłościowe Amber Gold Sp. z o.o., sygn. akt VIGUp 23/12, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy.
 • Amber Gold pozywa KNF, http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/218024/ambergoldpozywaknf, dostęp dnia 18.07.2012.
 • Amber Gold sprzedał niemieckie OLT Express, TVN24, http://www. tvn24.pl/biznesgospodarka,6/ambergoldsprzedalniemieckieoltexpress,270040.html, dostęp dnia 09.08.2012.
 • Banasiak K. (2010), Zachowania inwestorów w warunkach globalnego kryzysu finansowego, „Acta Scientiarum Polonorum”, nr 9(2)/2010, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Coenen T.L. (2009), Expert fraud investigation a step by step guide, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Daszczyński R. (2012), B. min. sprawiedliwości: Wyroki ws. Plichty szokujące, Wyborcza.biz, http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,1229186 5,B__min__sprawiedliwosci__Wyroki_ws__Plichty_szokujace.html, dostęp dnia 11.08.2012.
 • Federal Bureau of Investigation (FBI), http://www.fbi.gov/scamssafe ty/fraud, dostęp dnia 20.01.2013.
 • Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Kamińska A. (2012), Amber Gold zlikwidowana, http://www.ekonomia24.pl/artykul/924434.html, dostęp dnia 13.08.2012.
 • Lokaty Amber Gold – pod lupą, T otalMoney.pl, http://www.totalmo ney.pl/artykuly/5729,287,lokatyambergold -podlupa,1,1, dostęp dnia 15.07.2011.
 • Luty P. (a) (2012), Słynne piramidy finansowe . Charles Ponzi i kupony pocztowe, „Forbes”, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/slynnepiramidyfinansowe,29253,1, z dnia 02.08.2012.
 • Luty P. (b) (2012), Słynne piramidy finansowe. Bernard Madoff największy geniusz Wall Street, który okazał się oszustem, „Forbes”, http:// www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/slynnepiramidyfinanso we,292 53,4, z dnia 02.08.2012.
 • Luty P. (c) (2012), Słynne piramidy finansowe . MMM, czyli piramida po rosyjsku, „Forbes”, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/slyn nepiramidyfinansowe,29253,2, dostęp dnia 02.08.2012.
 • Luty P. (d) (2012), Słynne piramidy finansowe. Bezpieczna Kasa Oszczędności Lecha Grobelnego, „Forbes”, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/slynnepiramidyfinansowe,29253,3, dostęp dnia 02.08.2012.
 • Madoff od 13 lat nie zainwestował ani centa, Dziennik.pl, http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/87728,madoffod13latniezainwestowalanicenta.html, dostęp dnia 22.09.2009.
 • MSiG, nr 186/2012 (4051), z dnia 25.09.2012.
 • Netka K. (2011), Gdańsk: Jet Air uruchamia loty z Rębiechowa do Pragi i Hamburga, PAP, w: http:/ /www.dziennikbaltycki.pl/artykul/453557,gdanskjetairuruchamialotyzrebiechowadopragii,id,t.html?cookie=1, dostęp dnia 22.09.2011.
 • Niepewne jak w banku, Forbes, http://m.forbes.pl/artykuly/sekcje/wy darzenia/niepewnejakwbanku,30435,1#, dostęp dnia 20.01.2013.
 • Ogunjobi T. (2008), SCAMS and how to protect yourself from them, Tee Publishing.
 • Ostrzeżenie przed powierzaniem środków firmom bez licencji KNF, KNF, dostęp dnia 20.12.2011.
 • Pachucki M. (2011), Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym Poradnik klienta usług finansowych, KNF, Warszawa.
 • PARABANK słowem roku 2012, „Słowa na Czasie”, Uniwersytet Warszawski: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/, dostęp dnia 17.01.2013.
 • Podmioty nieposiadające zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, KNF, http://bip.knf.gov.pl/?l=/Urzad_Komisji/ 042_Ostrzezenia_publiczne/000_index.html, dostęp dnia 02.02.2013.
 • Ponad 10 tys. zgłoszeń od wierzycieli Amber Gold, PAP, w: http://www. lex.pl/czytaj//artykul/ponad10tyszgloszenodwierzycieliambergold, dostęp dnia 27.12.2012.
 • Ponzi Ch., The Rise of Mr. Ponzi, http://pnzi.com/, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Rekordzista wpłacił do Amber Gold 3,2 mln zł, „Puls Biznesu”, http://www.pb.pl/2654464,7693,rekordzistawplacildoambergold32mlnzl, dostęp dnia 20.08.2012.
 • Salinger L.M. (2005), Encyclopedia of whitecollar & corporate crime, Vol. I, Sage Publications, USA.
 • Tyszka T. (1997), Psychologia zachowań ekonomicznych, WN PWN, Warszawa.
 • U.S. Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov/, dostęp dnia 20.01.2013.
 • Universal Postal Union (UPU), http://www.upu.int/en/activities/internationalreplycoupons/aboutinternationalreplycoupons.html, dostęp dnia 10.01.2013.
 • UOKiK: reklamy Amber Gold nie wprowadzały klientów w błąd, Biznes Onet.pl, http://biznes.onet.pl/uokikreklamyambergoldniewprowa dzalyklientow,18493,5226988,5224060,403,1,newsdetal, dostęp dnia 24.08.2012.
 • Uraziński G. (2009), MADOFF i inni naśladowcy Ponziego, „Forbes”, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/inwestorarchiwalne/madoffiinninasladowcyponziego,59,1, dostęp dnia 29.01.2009.
 • Valentine D.A. (1998), Pyramid Schemes, “International Monetary Fund's Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks”, United States Federal Trade Commission, Washington D.C., http:// www.ftc.gov/speeches/other/dvimf16.shtm, dostęp dnia 08.01.2013.
 • Wyszukiwarka PELCRA, Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.uni.lodz.pl/, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Zawojska A. (2010), Spekulacja jako forma aktywności ekonomicznej – aspekty moralne i etyczne, w: „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Żuchlińska A. (2011), Yes Airways to już OLT Express Poland, Portal branżowy Pasazer.pl, http://www.pasazer.com/in9022yes,airways, to,juz,olt,express,poland.php, dostęp dnia 29.12.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-338c2ced-eed4-4928-a085-7f16ca61fb2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.