Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(6) | 190-210

Article title

KRÓLOWA MELISANDA I JEJ SIOSTRY

Content

Title variants

EN
QUEEN MELISENDE AND HER SISTERS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy czterech córek króla Jerozolimy Baldwina II, stosunków między nimi oraz ich wpływu na wydarzenia w Ziemi Świętej w XII w. Spośród wszystkich czterech sióstr wpływy najstarszej z nich – Melisandy sięgały znacznie dalej niż pozostałych, zarówno w odniesieniu do polityki, jak i relacji rodzinnych. Dlatego w artykule skupiono się na niej. W pierwszej części przedstawiono tło historyczne, polityczne i rodzinne dla dziejów sióstr. W kolejnej scharakteryzowano wykorzystane źródła i ich autorów. Ostatnia dotyczy relacji Melisandy z siostrami, a także z mężem i synem. Niestety przekazy źródłowe nie pozwalają na analizę stosunków panujących bezpośrednio między jej młodszym rodzeństwem.
EN
This article concerns four daughters of Baldwin II, King of Jerusalem, their relations and their impact on the events in the Holy Land in XII c. Amidst all four sisters, the impact of the oldest sister Melisende, both in politics and in the family, was much greater then of others. For this reason, the article focuses on her. In the first part, it shows the historical, political and domestic background for the history of the four sisters. In the next part, there is a short description of the used sources. The last part concerns Melisende’s relations with her sisters, husband and son. Unfortunately, due to the lack of sources, a closer analysis of the relations between other sisters was not possible.

Year

Issue

Pages

190-210

Physical description

Dates

published
2019-06-28

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Asbridge, Thoms. Krucjaty. Wojna o Ziemię Świętą, przeł. Natalia Rataj, Mateusz Józefowicz, (Kraków : Wydawnictwo Astra, 2015). ISBN 978-83-89981-59-2.
 • Barber, Malcolm. The crusader states, (New Haven : Yale University Press, 2012). ISBN 978-0300113129.
 • Bardsley, Sandy. Women’s Roles in the Middle Ages, (London : Greenwood Press, 2007). ISBN 978-0313336355.
 • Friedman, Yvonne. Encounter between enemies. Captivity and ransom, (Boston–Leiden : Brill, 2002). ISBN 978-9004117068.
 • Handyside, Phillip. The Old French William of Tyre, (Boston–Leiden : Brill, 2015). ISBN 978-90-04-25688-0.
 • Hodgson, Natasha. Women, crusading and holy land in the historical narrative, (Woodbridge : Boydell Press, 2003). ISBN 9781783272709.
 • La Monte, John. Monarchia feudalna w łacińskim królestwie jerozolimskim w latach 1100–1291, przeł. Konrad Ziółkowski, (Oświęcim : Napoleon V, 2015). ISBN 978-83-7889-452-0.
 • Pernoud, Regine. Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, przeł. Iwona Badowska, (Gdańsk : Marabut, 2002). ISBN 83-916703-3-3.
 • Phillips, Jonathan. The crusades 1095–1197, (London : Pearson Longman, 2002). ISBN 978-0582328228.
 • Prawer, Joshua. Królestwo jerozolimskie. Europejski kolonializm w średniowieczu, przeł. Grzegorz Smółka, (Oświęcim : Napoleon V, 2017). ISBN 978-83-65746-48-1.
 • Runciman, Steven. Dzieje wypraw krzyżowych, przeł. Jerzy Schwakopf, (Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987), t. 1–2. ISBN 830601457X.

Notes

PL
KRZYSZTOF KOSSAKOWSKI https://orcid.org/0000-0001-8569-5806

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2451-3539
EISSN
2543-7011

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-338df262-bf8e-4696-840f-5fd0ce04242f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.