PL EN


2015 | 4(28) | 47-57
Article title

Causes of absenteeism in the health sector in the Alentejo region and resolution measures

Content
Title variants
PL
Powody absencji w sektorze zdrowia w regionie Alentejo i środki naprawcze
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Absenteeism in most companies is a current and worrying theme, which brings heavy workload, lack of motivation and dissatisfaction in the workplace and represents additional costs for businesses. In health institutions, while large organizations, absenteeism also requires special attention, because the final product involves health care for humans. To analyze and understand the concept of absenteeism, we performed a study through interviews with managers and employees in a health institution (constituted of hospital and health centres), located in the Alentejo region, in Portugal, to get a better perception of the causes of absenteeism and adopted measures to deal against absenteeism. Absenteeism was analyzed as two distinct components: external absenteeism (prolonged absences) and internal absenteeism (breaks in the workplace). Measures that aim minimizing absenteeism levels existing in the institution were presented.
PL
W większości przedsiębiorstw absencja jest tematem aktualnym i niepokojącym. Powoduje ona duże obciążenie pracą pozostałych osób, brak motywacji oraz brak satysfakcji w miejscu pracy, a także generuje dodatkowe koszty dla firm. W instytucjach opieki zdrowotnej, podobnie jak w innych dużych organizacjach, absencja wymaga także szczególnej uwagi, ponieważ produktem końcowym jest tu opieka zdrowotna nad ludźmi. Aby przeanalizować i zrozumieć koncepcję absencji, przeprowadziliśmy badanie metodą wywiadów z menadżerami i pracownikami w instytucjach zdrowotnych (składających się ze szpitala i ośrodków zdrowia) w regionie Alentejo w Portugalii. Dzięki temu mogliśmy lepiej dostrzec powody absencji i środki stosowane do walki z nią. Analiza absencji została przeprowadzona z jej podziałem na dwa ważne komponenty: absencję zewnętrzną (nieobecności długotrwałe) i absencję wewnętrzną (przerwy w miejscu pracy). Przedstawiono środki, które mają na celu zmniejszenie poziomu absencji w danej instytucji.
Year
Issue
Pages
47-57
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
 • Polytechnic Institute of Beja, School of Technology and Management
 • Polytechnic Institute of Beja, School of Technology and Management
References
 • Chiavenato, I. (2002). Recursos humanos. Compact edition. São Paulo: Editora Atlas. ISBN 9788522431069.
 • De Boer, E. M., Bakker, A. B., Syroit, J. E., Schaufeli, W. B. (2002). Unfairness at work as a predictor of absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 23 (2), 181–197.
 • Freymann, J. W. von (2002). A practitioner’s application of the marketing concept to employee absenteeism and behavioral change programs. Employee Assistance Quarterly, 17 (3), 61–77.
 • Graça, L. (1996). Um problema de saúde pública: O absentismo por incapacidade de trabalho. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 14 (3), 5–19.
 • Harter, T. W. (2001). Minimizing absenteeism in the workplace: Strategies for nurse managers. Nursing Economics, 19 (2), 53–55.
 • Oliveira, T. (2001). Amostragem não probabilística: Adequação de situações para uso e limitações de amostras por conveniência, julgamento e quotas. Administração on line: Prática – pesquisa – ensino, 2 (3) [online, accessed: 2015-12-03]. Retrieved from: http://www.fecap.br/adm_online/art23/tania2.htm.
 • Presado, C. (2012). Absentismo. In: A. L. Neves, R. F. da Costa (eds.). Gestão de recursos humanos de A a Z (pp. 13–17). Lisboa: Editora RH. ISBN 9789728871413.
 • Silva, D. M. P. P. da, Marziale, M. H. P. (2000). Absenteísmo de trabalhadores de enfermagem em um hospital universitário. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 8 (5), 44–51 [online, accessed: 2015-12-03]. Retrieved from: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v8n5/12366.pdf.
 • Simões, L. (2011). Formação dos técnicos de SHT em Portugal: Centro Local do Baixo Vouga em Aveiro/ Autoridade para as Condições de Trabalho [online, accessed: 2015-12-03]. Retrieved from: http://www. slideshare.net/hacker32/act-8205945.
 • Teixeira, S. (2010). Gestão das organizações. 2nd edition. Madrid: Verlag Dashofer. ISBN 9788448146177.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-338e04a4-4b0b-42c4-9c4e-def7674b9536
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.