PL EN


2014 | 9 | 159-165
Article title

PROCESS OF MOTIVATION IN THE TEACHING PROFESSION

Content
Title variants
PL
MOTYWACJA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Motivating is very important among teachers. The authors describe the most important group of motivational factors in the teachers profession. They qulify as: providing feedback, building authority, elements of non-financial motivation (participation, working cognition, atmosphere in the institution, possibilities of development). The authors stress special role of school headmasters in creating of teachers motivation process. In the authors opinion teachers expect more positive consequences of providing a good job in the form of awards or recognition. They notice that the motivation of teachers is the non-lasting and never-ending process.
PL
Motywacja stanowi ważne zagadnienie w analizie postaw współczesnych nauczycieli. Autorzy artykułu opisują najważniejsze grupy czynników motywujących nauczycieli. Zaliczają do nich: informację zwrotną, budowanie autorytetu oraz elementy motywacji pozafinansowej (współpracę, warunki pracy, atmosferę panującą w  szkole, możliwości rozwoju zawodowego). Autorzy podkreślają szczególną rolę dyrektorów szkół w kształtowaniu motywacji nauczycieli. Ich zdaniem nauczyciele oczekują pozytywnych konsekwencji dobrego procesu motywacyjnego w postaci nagród i uznania. Zauważają również, iż motywacja jest procesem ciągłym i nieustającym.
Year
Issue
9
Pages
159-165
Physical description
Contributors
References
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, Wyd. PWN, Warszawa 1985.
 • Dymek M., Motywacja nauczycieli do pracy: studium pedagogiczno-psychologiczne, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2004.
 • Ćwiertniewicz G.P., Co dyrektorzy szkół wiedzą o motywacji, „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 3.
 • Ignyś-Lipowiecka A., Analiza wykorzystania bezpośredniej partycypacji pracowniczej jako formy angażowania pracowników w zarządzanie współczesnymi organizacjami, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, nr 10.
 • Kozioł L., Motywacja w pracy, determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wyd. PWN, Warszawa – Kraków 2002.
 • Łaguna M., Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników, „Czasopismo Psychologiczne” 2012, nr 2.
 • Łochnicka D., Warunki organizacyjne a  zaangażowanie pracowników w  miejscu pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2014, nr 8.
 • Lewicka D., Motywacyjna siła procedur personalnych, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Tołwińska B., Kompetencje społeczne dyrektorów szkół, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 • Twardo D., Wynagrodzenia i systemy motywacyjne, Wyd. Infor Expert, Warszawa 2010.
 • Wasiluk A., Motywacja pracowników w  szkołach polskich i  litewskich, „Ekonomia i  Zarządzanie” 2014, t. 6, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-338fe4a7-8fdf-4b1c-9f03-c90bcced9815
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.