PL EN


2017 | 2(20) | 67-74
Article title

ERRATIC DISAPPEARANCES. SOME REMARKS ON THEIR GEOTOURISTIC VALUES

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents Scandinavian erratics as an example of abiotic resources that show evidence of geodiversity in a certain region. These mute witnesses of a glacial epoch play scientific, cognitive, educational, cultural, historical, aesthetic, conservative and, at last but not least, geotouristic role. Unfortunately, the proper authorities and also the inhabitants are unaware of the value of these resources. That is why they remain unused in the sustainable development of the district and/or town as well as in the creation of the district’s/town’s image. The paper suggests that some abiotic elements of nature should be adapted for tourist purposes in accordance with the principles of environmental protection.
Year
Issue
Pages
67-74
Physical description
Contributors
 • Institute of Geography, Jan Kochanowski University in Kielce
References
 • Chrząszczewski W., Stoneman spod Konina, „Nowy Kamieniarz” 2009, 43(7).
 • Górska-Zabielska M., Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich, „Geologos” 2008, 14(2).
 • Górska-Zabielska M., Ogródek petrograficzny Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2008.
 • Górska-Zabielska M., Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
 • Górska-Zabielska M., Lapidarium petrograficzne – stanowisko Złocieniec, Pojezierze Drawskie, [w:] Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego, red. M. Pisarska-Jamroży i Z. Babiński, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.
 • Górska-Zabielska M., Głazy narzutowe w Wielkopolsce, „Prace i Studia z Geografii i Geologii” 2010, 18.
 • Górska-Zabielska M., Ogródki petrograficzne w Poznaniu i najbliższej okolicy, [w:] Człowiek i środowisko.
 • Studium interdyscyplinarne, red. M. Ratajczak-Szczerba, „Studia i Prace z Geografii i Geologii” 2011, 19.
 • Górska-Zabielska M., Głazy w Lapidarium Szkolnym w Kuźnicy Białostockiej, „Zeszyty Naukowe SWPR w Warszawie”, „Przyrodnicze oblicza Ziemi Kuźnickiej”, „Seria Geograficzno-Turystyczna, Zeszyt Specjalny” 2011, 4.
 • Górska-Zabielska M., Dobracki R., Petrographic Garden in Moryń – a new geotouristic attraction in western Poland, „Landform Analysis” 2015, 29.
 • Górska-Zabielska M., Zabielski R., O możliwościach rozwoju geoturystyki w Pruszkowie i okolicy, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace” 2015, 18.
 • Górska-Zabielska M., Zabielski R., Walory geoturystyczne miasta na przykładzie Pruszkowa, [w:] Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce, red. B. Bartosiewicz, „Space – Society – Economy” 2016, 16.
 • Górska-Zabielska M., Zabielski R., Potential values of urban geotourism development in a small Polish town (Pruszków, Central Mazovia, Poland), „Quaestiones Geographicae” 2017, 36(3).
 • Ivy-Ochs S., Kober F., Surface exposure dating with cosmogenic nuclides, „Eiszeitalter und Gegenwart. Quatern. Sci. J.” 2008, 57.
 • Jóźwiak K., Stępień M., Petrografia okolic Drawnika, [w:] Ekomuzeum Rzeki Drawy. Geościeżka w dolinie Drawy, red. A. Bąkowska, Wyd. Drawieński Park Narodowy, Drawno 2013.
 • Kopczyński K., Skoczylas J., Kamień w religii, kulturze i sztuce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006.
 • Migoń P., Geoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Muszyński A., Górska-Zabielska M., Park geologiczny w „Elżbietówce”, wydano nakładem Elżbiety Guzikowskiej-Konopińskiej i Spółki Henkel Polska, Brzeźno 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-339024d8-b7b4-4918-99fc-fce6e9cd65c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.