PL EN


2014 | 4 | 405-413
Article title

Społeczna rola samochodu z perspektywy doświadczeń polskich kierowców

Content
Title variants
EN
The Social Role of The Car From the Perspective of Polish Drivers’ Experiences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką samochód odgrywa w życiu Polaków. W tekście opisano poprzednie badania o charakterze ilościowym, które prowadzono w Polsce pod kątem sprawdzenia, czy samochód może zostać zastąpiony innymi formami transportu. Autor argumentuje, że analizy te są niewystarczające i opisuje wyniki badań jakościowych, które ukazują dodatkowe znaczenia przypisywane motoryzacji. W tym świetle, samochód jawi się jako integralny element nowoczesności i ponowoczesności, a jego rola zdaje się być wieloaspektowa i stabilna.
EN
The aim of this paper is to show the role of the car in Polish peoples’ lives. The text describes previous quantitative methods of analysis which are used by Polish scientists to determine if the car could be replaced by other means of transport. The author argues that the analyses are insufficient. Therefore, the article includes alternative, qualitative research showing additional significations of the car. In this light, the car is seen as an integral element of modern and postmodern life. Its role is also seen as stable and multifaceted.
Year
Issue
4
Pages
405-413
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bibliografia:
 • [1] Berger P, Luckmann T„ Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
 • [2] Buchowski M., Etnologiczna interpretacja obrzędów przejścia, „Lud" 1985, t. 3.
 • [3] Cisowski T., Szymanek A, Zrównoważony rozwój transportu miejskiego, „Eksploatacja i Niezawodność" 2006, nr 1.
 • [4] Doliński W., Społeczne tworzenie niepełnosprawności w kontekście fenomenologicznych założeń badawczych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2013, nr 4, s. 13-14.
 • [5] Freund P.,George M., The ecology of automobile, Montreal 1993.
 • [6] Gordon P., Richaidson H, Beyond Polycentricity: The Dispersed Metropolis, Los Angeles, 1970-1990,' Journal of American Planning Association" 1996, no. 62.
 • [7] Grafik B., Turystyka jako forma komunikacji symbolicznej, [w:] J. Żurko (red.), Komunikacja społeczna w perspektywie socjologicznej, Wrocław 2011.
 • [8] Hebel K., Preferencje pasażerów miejskiego transportu zbiorowego, [w:] E. Załoga, B. Liberadzki (red.), innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, Szczecin 2010.
 • [9] Juchnowicz S., Rozważania o mieście, [w:] K. Kamieniecki (red.), Miasto za miastem, Warszawa 2002.
 • [10] Kamat-Napieracz A., Tożsamość, czyli świadomość redivivus, Kraków 2009.
 • [11] Krysiński D., W modernizm zwrot?, „Autoportret" 2013, nr 42.
 • [12] Natrasony S. M., Alexander D., The Rise of Modernism and the Decline of Place: The Case of Surrey City Centre, "Planning Perspectives" 2005, no. 20.
 • [13] Nowak A., Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych, [w:] S. Palka (red.), Orientacje w badaniach pedagogicznych, Kraków 1998.
 • [14] Solarek K., Współczesne koncepcje rozwoju miasta, „Komitet Architektury i Urbanistyki" 2011, nr 4.
 • [15] Urry J, Dennis K, After the Car, Cambridge 2009.
 • [16] Urry J., Sheller M., The City and the Car, "International Journal of Urban and Regional Research" 2000, Vol. 24.
 • [17] Wesołowski J., Miasto w ruchu, Łódź 2008.
 • [18] Zdanowski W, Rozwój czy regres. Przyszłość transportu publicznego w Polsce i na Dolnym Śląsku w perspektywie 2020, Wrocław 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3392f5ca-d572-40e4-bca7-5c95d7144d7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.