PL EN


2014 | 18 | 96-110
Article title

„Pustynia doznań bezprzedmiotowych” – nowy realizm malarski Kazimierza Malewicza – ekskurs (a)historyczny

Content
Title variants
EN
‘The Desert of No-Object Experience’ – Kazimir Malevich’s New Painterly Realism – (Non) Historical Excursion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
No ‚image of reality’ – no imaginary things – nothing but desert. This emptiness is enliven by the spirit pervading all no-object experience. – This way, questioning the objectivity in painting, Casimir Malewich wrote in 1922 his suprematist manifesto. He ignored almost all traditional artistic media and he preached the supremacy of pure feeling and creativity which would start completely from scratch. He made painting autonomous, freed color from shape in order to finally abandon also the logic of color – only in the pure devoid of the idea, which in his opinion, dominates the practice. Malevich’s radical approach is connected with the fact that neither forms nor colors as such contributed to the clarity of his paintings. What is important in his approach arises between color and form as a result of gravitation towards each other: the relative proportions, relationships, interactions, the new formula of ‘abstraction’ and ‘abstracting’.
Keywords
Year
Volume
18
Pages
96-110
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • K. Malewicz, Świat bezprzedmiotowy, tłum. S. Fijałkowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 66.
 • H. Arp, Sztuka konkretna (1942), tłum. E. Grabska, [w:] Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wyb. i opr. E. Grabska, H. Morawska, PWN, Warszawa 1969, s. 462.
 • Th. W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1986, s. 4.
 • G. W. F. Hegel, Nauka logiki, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa 2011, t. II, s. 313.
 • K. Malewicz, Świat bezprzedmiotowy, dz. cyt., ss. 9, 96, 82.
 • K. Malewitsch, Suprematismus – Die gegenstandslose Welt, tłum. z ros. H. von Riesen, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln 1962, S. 70, 64.
 • N. Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse, Wilhelm Fink Verlag, München 1995, s. 137–138.
 • M. Heidegger, O źródle dzieła sztuki, tłum. L. Falkiewicz, „Sztuka i Filozofia” nr 5 (1991.
 • M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian, [w:] tegoż, Znaki drogi, tłum. E. Blandzi i in., Fundacja Aletheia, Warszawa 1995, ss. 23, 10, 11.
 • J. Derrida, Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 103.
 • K. Malewitsch, Suprematismus, dz. cyt., s. 93. W tym miejscu warto przypomnieć uwagę Andrzeja Turowskiego: Punktem wyjścia refleksji awangardy lat dwudziestych była sytuacja człowieka w świecie rzeczy (A. Turowski, Awangardowe marginesy, Instytut Kultury, Warszawa 1998, s. 28).
 • W. Benjamin, Destrukcyjny charakter, tłum. P. Mościcki, „Krytyka Polityczna” nr 13 (2007), s. 202.
 • W. Benjamin,, Doświadczenie i ubóstwo, [w:] tegoż, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2011, s. 402.
 • M. Merleau-Ponty, Proza świata. Eseje o mowie, tłum. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, J. Skoczylas, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 196.
 • M. Heidegger, Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), tłum. B. Baran, J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996, s. 231.
 • J. Baudrillard, Złudzenie estetyczne i jego kres, [w:] tegoż, Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o „Spisku sztuki”, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 41.
 • M. Merleau-Ponty, Wątpienie Cézanne’a, tłum. M. Ochab, [w:] J. Migasiński, Merleau-Ponty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995, s. 170.
 • J.-F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, tłum. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie” nr 2/3 (38/39) (1996), s. 185.
 • F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, s. 92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3396b5db-99e3-46b8-9a6e-291edc6d8954
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.