Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 81 | 2 | 172-183

Article title

Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych. Perspektywa pracodawcy

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Duties and Competencies of Information Professionals. The Employer's Point of View

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu - Zaktualizowana klasyfikacja zawodów i specjalności opublikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2010 r. wymienia nowe zawody związane z przetwarzaniem informacji: analityka informacji i raportów medialnych, analityka ruchu na stronach internetowych, brokera informacji, menedżera zawartości serwisów internetowych, specjalistę zarządzania informacją. W klasyfikacji brak jednak charakterystyki wspomnianych zawodów. Celem artykułu jest przedstawienie wymaganych przez pracodawców kompetencje pracowników informacji oraz zakresu ich obowiązków. Metody badań – Podstawą opracowania jest analiza 41 ofert pracy zamieszczonych między 2005 a 2013 r. w internetowych serwisach rekrutacyjnych. W badaniu uwzględniono branżę, którą reprezentuje pracodawca, opisy stanowisk pracy oraz wymagania stawiane pracownikom. Wyniki - Z analizy wynika, że pracodawcy, reprezentujący różnorodne branże, potrzebują wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których charakteryzuje znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem informacji i zastosowaniem do tego celu technologii informacyjnej. Ponadto powinni posiadać wiedzę z zakresu reklamy, marketingu, dziennikarstwa czy nauk społecznych. Wnioski - Klasyfikacja nie wyczerpuje listy profesji informacyjnych, gdyż rozwój technologiczny stale tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w nowych zawodach związanych z przetwarzaniem informacji. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych wymaga dużej wszechstronności od pracowników informacji i rodzi określone wymagania przed systemem edukacji, który obecnie nie zaspokaja potrzeb pracodawców działających w sektorze informacyjnym.
EN
Objective - The updated classification of professions and specializations published by Polish Ministry of Labor and Social Policy lists new professions related to information processing: information and media reports analyzer, website traffic analyzer, information broker, web portal content manager and information management specialist, lacking, however, more detailed description of those professions. The author intends to discuss information professionals' duties and competencies required by their employers. Research method – The paper is based on the analysis of 41 job offers posted from 2005 to 2013 on human resources recruiting websites. The research covered job branches defined by the employers, job descriptions and requirements set for employees. Results - The analysis shows that employers who represent varied businesses need highly qualified professionals knowledgeable about information processing issues, information technologies used in information processing, advertising and marketing, journalism and social sciences. Conclusions - The classification discussed here does not exhaust the list of information professions as technological evolution continues to produce the need for specialists in new professions related to information processing. The dynamic development of information technologies asks for versatile information workers and sets specific requirements to the system of education, the latter being unsatisfactory as regards answering the needs of employers active in the field of information retrieval and processing.

Year

Volume

81

Issue

2

Pages

172-183

Physical description

Contributors

 • Institute of Library Science and Journalism Jan Kochanowski University in Kielce

References

 • Analityk Informacji (2011). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/analityk;informacji,warszawa,oferta,5368124.html>.
 • Analityk informacji i raportów medialnych (2009). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.studentnews.pl/s/1712/53121-Praca-dla--studentow-i-absolwentow-oferty/319738-Analityk-informacji-i-Raportow-medialnych.htm?c1=11391&c3=11043>.
 • Analityk informacji i raportów medialnych/specjalista ds. mediów (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://vacancies24.pl/job/analitykinformacji-i-raportow-medialnych-specjalista-ds-mediow/>.
 • Analityk internetowy (2011). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://vacancies24.pl/job/54-analityk-internetowy-niepenosprawnosc/>.
 • Analityk ruchu na stronach internetowych (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://vacancies24.pl/job/analityk-ruchu-na-stronach--internetowych/>.
 • Architekt informacji (2006). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/grupy/praca-oferowana/architekt;informacji;warszawa-,watek,370761.html>.
 • Architekt informacji (2011). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/architekt;informacji,krakow,oferta,4316133.html>.
 • Architekt informacji/Projektant UX (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/architekt;informacji;projektant;ux,warszawa,oferta,7767292.html>.
 • Architekt Informacji/User Experience Architect (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/architekt;informacji;user;experience;architect,warszawa,oferta,8584532.html>.
 • Broker informacji (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: < http://praca.money.pl/broker;informacji,olsztyn,oferta,8104599.html>.
 • Certyfikowany menedżer zawartości serwisów internetowych (2011). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.szkolenia.egospodarka.pl/oferta,certyfikowany-menedzer-zawartosci-serwisow-internetowych-kurs-weekendowyz-egzaminem-potwierdzajacym-posiadanie-kwalifikacji-zawodowych,1799.html>.
 • Dziuba, Dariusz Tadeusz (2007). Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Warszawa: Difin.
 • Elektroniczna gospodarka w Polsce – Raport 2006 (2007) [online]; [dostęp: 18.02. 2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.e-fakty.pl/images/articles/4980/raport_2006_czesc_c1.pdf>, s. 280.
 • Greer Roger C.; Grover Robert J.; Fowler Susan G. (2007). Introduction to the library and information professions. Westport, London: Libraries Unlimited.
 • Indekser (2011). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/indekser,swietokrzyskie,oferta,5222047.html>.
 • Infobroker (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/infobroker,krakow;,oferta,7019483.html>.
 • Infobroker (2013). [online]; [dostęp: 28.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.infobrokering.pl/praca/>.
 • Information architect (2013). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.mrm.pl/information-architect/>.
 • Jerkovic, John I. (2011). Wojownik SEO: sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach. Gliwice: Helion.
 • Kamińska, Maria H. (2008). Infobrokerstwo w Polsce. "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 1, s. 13-26.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – opisy grup i zawodów [online]; [dostęp: 22.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://psz.praca.gov.pl/klasyfikacja_zawodow/index.php>.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup elementarnych zawodów/specjalności [online]; [dostęp: 18.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/klasyfikacja_zwodow/110223_opisy_grup_elementarnych_22_02_2011.pdf>.
 • Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010 [online]; [dostęp: 18.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/klasyfikacja_zwodow/110218_klucz_kzis_2007_2010_28_07_2010.pdf>.
 • Kobis, Paweł (2007). Marketing z Google: jak wejść na pierwszą pozycję: techniki pozycjonowania a spam. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Kowalska, Małgorzata (2009). Nowe role i specjalności pracowników bibliotek: broker informacji. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność. Praca zbior. pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Ledford, Jerri L. (2009). SEO. Gliwice: Helion.
 • Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Materska, Katarzyna. (2002). Czy profesje informacyjne mają przyszłość? "EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" [online]; nr 8 (37); [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/materska.php>.
 • Medical Information Manager (2009). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://manager.money.pl/kariera/oferty_pracy/medical;information;manager,warszawa,oferta,2131039.html>.
 • Młodszy Projektant Interakcji/Architekt Informacji (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/mlodszy;projektant;interakcji;architekt;informacji,warszawa,oferta,6754490.html>.
 • Młodszy specjalista ds. poszukiwania danych (2010). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://vacancies24.pl/job/modszy-specjalista-ds-poszukiwania-danych/>.
 • Młodszy specjalista ds. zarządzania treścią stron internetowych (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/mlodszy;specjalista;ds;zarzadzania;trescia;stron;internetowych,poznan,oferta,6943999.html>.
 • Pantry, Sheila; Griffiths, Peter (2004). Changing for the better: is your reputation at stake? "Business Information Review", vol. 21 (3), pp. 165-171.
 • Pindlowa, Wanda (2010). Pracownicy informacji w Polsce w XXI w. W: Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Projektant Funkcjonalności WWW / Web Usability Dev (2009). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/grupy/praca-oferowana/projektant;funkcjonalnosci;www;web;usability;dev,watek,883426.html>.
 • Projektant WWW/Architekt Informacji (2007). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/projektant;www;architekt;informacji,warszawa,oferta,350098.html>.
 • Redaktor – Researcher (2011). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/redaktor;-;researcher,warszawa,oferta,6475377.html>.
 • Researcher – wsparcie projektów (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/researcher;-;wsparcie;projektow,mlochow;k;nadarzyna,oferta,6810650.html>.
 • Researcher/Specjalista/ka ds. Pozyskiwania Informacji (2010). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://manager.money.pl/kariera/oferty_pracy/researcher;specjalista;ka;ds;pozyskiwania;informacji,warszawa,oferta,2750958.html>.
 • Rosenfeld Louis; Morville, Peter (2003). Architektura informacji w serwisach internetowych. Gliwice: Helion.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz. U. 2007, Nr 106, poz. 728.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania. Dz. U. 2010, Nr 82, poz. 537.
 • Samodzielny specjalista ds. zarządzania informacją wewnętrzną (2011). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/samodzielny;specjalista;ds;zarzadzania;informacja;wewnetrzna,bialystok,oferta,6534448.html>.
 • Seo copywriter! (2013). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/seo;copywriter,bydgoszcz,oferta,8789911.html>.
 • Skórka, Stanisław. (2011). Architekt informacji – kreator przestrzeni informacyjnych. "Przegląd Biblioteczny", z. 1, s. 47-61.
 • Specjalista (2009). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://manager.money.pl/kariera/oferty_pracy/specjalista,warszawa,oferta,2028178.html>.
 • Specjalista ds. pozycjonowania stron internetowych (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;pozycjonowania;stron;internetowych,poznan,oferta,8253563.html>.
 • Specjalista ds. rozwoju publikacji profesjonalnych (2013). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://wydawnictwo.pwn.pl/oferty-pracy/714-specjalistads-rozwoju-publikacji-profesjonalnych-warszawa.html>.
 • Specjalista ds. SEO – Pozycjoner (2013). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;seo;-;pozycjoner;bydgoszcz,bydgoszcz,oferta,8758278.html>.
 • Specjalista ds. SEO i marketingu internetowego (2013). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;seo;i;marketingu;internetowego,warszawa,oferta,8761126.html>.
 • Specjalista ds. SEO/SEM – marketing internetowy (2013). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;seo;sem;-;marketing;internetowy;,rumia,oferta,9005828.html>.
 • Specjalista ds. SEO-SEM (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;seo-sem,,oferta,8531876.html>.
 • Specjalista ds. usability (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;usability,warszawa,oferta,6910250.html>.
 • Specjalista ds. Zarządzania Informacją (2005a). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/grupy/praca-oferowana/specjalista;ds;zarzadzania;informacja;j;francuski;poznan,watek,76055.html>.
 • Specjalista ds. Zarządzania Informacją (2005b). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://polskastrefa.pl/warszawa/praca/oferty-pracy/specjalista_ds_zarzadzania_informacja,1fjv>.
 • Specjalista ds. zarządzania informacją (2008). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://archiwumallegro.pl/praca_specjalista_ds_zarzadzania_informacja_aukcj-460427006.html>.
 • Specjalista ds. Zarządzania Informacją (2011). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;zarzadzania;informacja,pomorskie,oferta,6000056.html>.
 • Specjalista ds. Zarządzania Informacją (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;zarzadzania;informacja,warszawa,oferta,8558469.html>.
 • Specjalista ds. zarządzania informacją (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.owi.pl/ogloszenie/Specjalista_ds._zarzadzania_informacja_-_praca_zdalna,550345>.
 • Specjalista ds. Zarządzania Treścią Portalu (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/specjalista;ds;zarzadzania;trescia;portalu,warszawa,oferta,8708061.html>.
 • Starszy Architekt Informacji (2012). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/starszy;architekt;informacji,warszawa,oferta,8578468.html>.
 • Stażysta SEO i SEM (2010). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/grupy/praca-oferowana/stazysta;seo;i;sem,watek,965751.html>.
 • Trener baz danych (2010). [online]; [dostęp: 16.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://praca.money.pl/trener;baz;danych;na;zlecenie,amsterdam,oferta,3630620.html>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-33999978-5aa7-4e1a-9e92-6b7313c07590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.