PL EN


2015 | 4(38) | 675–684
Article title

Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych i ekonomicznych na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich.

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of chosen socio-demographic and economic factors on preferences and behaviour of students on the dairy products market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to determine the infl uence of characteristics such as sex, place of origin and fi nancial situation on the preferences and behaviour of students on the dairy products market. The analysis was based on primary data from a survey, conducted among 200 students of the University of Life Sciences in Poznan. It was found that all the characteristics differentiate the behaviour of the students, but the greatest eff ect was observed in the case of sex. Women consume dairy products more often, and when it comes to consumption of milk they choose low-fat products. For women the most important are special off ers and nutrient contents, while male students choose dairy products often guided by their price. The place of origin mainly aff ected the frequency of milk consumption: the respondents, who come from villages and smaller towns declared the most frequent consumption. The fi nancial situation mainly infl uenced the consumption of dairy products: richer students consume more dairy products. When purchasing they pay attention mainly to the taste and brand of the products.
PL
Celem opracowania było określenie wpływu takich cech jak płeć, miejsce pochodzenia i sytuacja materialna na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich. Analiza została oparta na danych pierwotnych pochodzących z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 200 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stwierdzono, iż wszystkie badane cechy różnicują zachowania studentów, jednak największy wpływ zaobserwowano w przypadku płci. Kobiety częściej spożywają przetwory mleczne, a jeżeli chodzi o konsumpcję mleka, wybierają produkty niskotłuszczowe. Przy zakupie duże znaczenie mają dla studentek aktualne promocje oraz zawartość składników odżywczych, natomiast studenci zaopatrując się w produkty mleczarskie, kierują się częściej ich ceną. Miejsce pochodzenia różnicowało głównie częstotliwość spożywania mleka, przy czym najczęstszą konsumpcję deklarowali ankietowani pochodzący z wiosek oraz z najmniejszych miast. Sytuacja materialna wpływała przede wszystkim na spożycie przetworów mlecznych, po które częściej sięgają studenci z najbogatszych rodzin, przy zakupie kierując się przede wszystkim smakiem i marką nabywanych produktów.
Year
Issue
Pages
675–684
Physical description
Contributors
References
 • Adamczyk, G., Anioła, P., Czubak, W. (2009). Preferences of young people on the milk market. J. Agribus. Rural Dev., 4(14), 5–12.
 • Babicz-Zielińska, E., Schlegel-Zawadzka, M., Wądołowska, L., Przysławski J., Czarnocińska, J. (2004). Wpływ miejsca zamieszkania na preferencje i spożycie żywności. Bromatol. Chem. Toksyk., 37 (supl.), 51–57.
 • Cieślik, D. (2013). Preferencje i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych (maszynopis). Wydział ,Ekonomiczno-Społeczny UP w Poznaniu.
 • Giłka, J. (2004). Determinanty oraz zmiany konsumpcji żywności wśród Polaków, Rocz. Nauk. SERiA, 6, 2, 59–62.
 • Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.
 • Kossakowska, J., Sych-Winiarek, J., Bochińska, E. (2013). Spożycie przetworów mleczarskich w Polsce na tle zmian w podaży mleka. Biul. Inf. ARR, 4, 4–13.
 • Szczerbiński, R., Karczawski, J., Maksymowicz-Jaroszuk, J. (2011). Wybrane zachowania zdrowotne studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki. Bromatol.Chem. Toksyk., 44, 3, 409–414.
 • Lemanowicz, M., Szwacka-Mokrzycka, J. (2011). Preferencje polskich konsumentów na rynku produktów mleczarskich w latach 2004–2008. Zesz. Nauk. SGGW EiOGŻ, 93, 93–106.
 • Piekut, M. (2007). Wybrane aspekty zachowań młodzieży akademickiej na rynku mleka i przetworów mlecznych.
 • Przegl. Mlecz., 9, 46–51. Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
 • Rynek mleka. Stan i perspektywy (2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Świątkowska, M. (2014). Mleko-podstawa diety i gospodarki żywnościowej. Biul. Inf. ARR 3, 2–11.
 • Waszkowiak, K., Szymańska, A., Szymandera-Buszka, K. (2007). Wpływ czynników demografi cznych na spożycie przetworów mlecznych wśród młodych kobiet studiujących i pracujących. Żyw. Człow. Metab., 3/4, 813–817
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-339b87c0-d702-4311-87ac-77c94737e848
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.