PL EN


2017 | 6 | 8 | 108-114
Article title

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, czyli o potrzebie uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym

Content
Title variants
EN
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitate – on the necessity of the enactment of the Act on counteracting unfair use of superior bargaining power in the trade in agricultural and food products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaakcentowanie kilku podstawowych wątpliwości związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, a zaakcentowanych już w doktrynie w trakcie krótkiego czasu obowiązywania ustawy. Ustawa, pomimo ambitnych celów ochrony interesu publicznego oraz słabszej strony relacji handlowych w istotnym dla wszystkich konsumentów sektorze rolno-spożywczym, budzi szereg problemów interpretacyjnych, zwłaszcza dla przedsiębiorców będących adresatami ustawy oraz wprowadzonych w niej rozwiązań.
EN
The aim of this paper is to underline some essential doubts indicated by some authors and related to the Act on counteracting unfair use of superior bargaining power in the trade in agricultural and food products. Despite ambitious goals concerning protection of public interest and weaker parts in trade relations in agricultural and food sector the Act is considered as a source of interpretative problems, especially for entities to which it is addressed.
Year
Volume
6
Issue
8
Pages
108-114
Physical description
Dates
published
2017-12-31
printed
2017-12-31
Contributors
  • Wydział Zarządzania UW, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania, ibork@wz.uw.edu.pl
References
  • Baehr, J. i Stawicki, A. (2005). Rozważania wokół równoległego stosowania prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych. W: C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno – ekonomiczne). Warszawa: UOKiK.
  • Banasiński, C. i Bychowska, M. (2015). Między efektywnością administracji a pewnością sytuacji prawnej przedsiębiorców (uwagi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). iKAR, 5(4), s. 59–73.
  • Jurkowska-Gomułka, A. (2017). Prezes UOKiK jako organ właściwy w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – uwagi krytyczne. iKAR, 1(6), s. 8–19.
  • Kohutek, K. (2017). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer/LEX.
  • Manteuffel, K. i Piaskowski, M. (2017). Relacja klauzuli generalnej do przykładowego katalogu nieuczciwych praktyk w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. iKAR, 1(6), s. 35–46.
  • Salitra, M. (2017). Analiza wybranych regulacji wprowadzonych ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – jakie zmiany w polskim prawie? iKAR, 1(6), s. 126–140.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-339f4331-3e0a-4403-81fb-a26ff823df70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.