PL EN


2017 | 105 | 293-309
Article title

Model optymalizacji planu finansowego dwuosobowych gospodarstw domowych

Content
Title variants
EN
Financial Plan Optimization Model for a 2-person Household
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tym artykule została zaprezentowana oryginalna propozycja modelu planu finansowego dla dwuosobowego gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem celu emerytalnego. Koncepcja ta pozwala na stosunkowo łatwe rozszerzanie modelu poprzez dodawanie większej liczby celów, jak również wprowadzanie nowych rodzajów ryzyka. Model ten nie wymaga zastosowania żadnych wyrafinowanych metod kalibracji. Niektóre jego parametry są wprost otrzymywane z publicznie dostępnych danych. Inne to parametry opisujące sytuację finansową gospodarstwa domowego, które są oparte na danych dostępnych każdemu takiemu gospodarstwu (np. dane o bieżących dochodach). Są też parametry wyrażające preferencje członków gospodarstwa domowego (np. ich awersję do ryzyka). Konstrukcja i interpretacja modelu preferencji gospodarstwa domowego przyjęta w proponowanym modelu planu finansowego jest jednak na tyle intuicyjna, że gospodarstwo domowe może po prostu wprost podać te parametry. Koncepcja modelu odnosi się do dwuosobowego gospodarstwa domowego, a nie pojedynczych osób rozpatrywanych osobno. Do zalet podejścia dwuosobowego należy możliwość uwzględnienia takich planów finansowych, w których koszty konsumpcji przypisane do danej osoby nie muszą być w 100% pokryte w emerytalnej fazie cyklu życia. Staje się to możliwe dzięki dzieleniu ryzyka, a konkretnie poprzez transfer kapitału między członkami gospodarstwa domowego. Liczba możliwych planów finansowych, spośród których wybierany jest plan optymalny, wzrasta w ten sposób znacząco. Podejście dwuosobowe ma jednak swoje wady wynikające z większej złożoności modelu. Niedogodności wynikające z dwuwymiarowego charakteru procesu przeżycia członków gospodarstwa domowego sprawiają, że potrzebne są pewne uproszczenia. Sprzyja im oryginalny sposób wyrażania awersji do ryzyka, zaproponowany w ramach tej koncepcji. Pozwala on bowiem na redukcję liczby scenariuszy, które należy uwzględniać w procedurze optymalizacji planu.
EN
This article presents an original proposal of a two-person household financial plan optimization model, with a special emphasis on the retirement goal. The concept allows for relatively easy augmenting of the model, by adding more goals to it, as well as introducing new types of risk. The model does not require any sophisticated estimation of parameters. Some of them are obtainable directly from publicly known data. Some other describe the financial situation of the household and are based on the data that each household has the access to (e.g., current income of the household members). There are also the parameters that reflect preferences of the household members (e.g., their risk aversion). The construction and interpretation of preferences in the model is intuitive, thanks to which, the preference parameters may be directly provided by the household members. No sophisticated estimation is needed. The concept refers to a two-person household, instead of treating household members as independent single individuals. To the advantages of a two-person model belongs the fact that it allows for such financial plans, in which the costs that are attributed to each particular person do not need to be covered in 100% during the retirement phase of the life cycle. This is possible thanks to the risk sharing by the household members, or, to be more precise, thanks to the capital transfer between them. A two-person approach has, however, its disadvantages resulting from higher level of complexity. Some problems of the burdensomeness resulting from the bi‑dimensionality had to be overcome. An original way of risk aversion expressing, proposed as part of the concept, enables the necessary simplification. It allows to reduce the number of scenarios to be taken into consideration in the procedure of plan optimization.
Year
Volume
105
Pages
293-309
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Blake David, Cairns Andrew J.G., Dowd Kevin, Pensionmetrics 2: stochastic pension plan design during the distribution phase, Insurance: Mathematics and Economics 2003/33 (1), s. 29–47.
 • Brown Jeffrey R., Poterba James M., Joint Life Annuities and Annuity Demand by Married Couples, Journal of Risk and Insurance 2000/67 (4), s. 527–554.
 • Davidoff Thomas, Brown Jeffrey R., Diamond Peter A., Annuities and Individual Welfare, SSRN Electronic Journal 2004, http://www.ssrn.com/abstract=405621; stan na 7.01.2015 r.
 • Dus Ivica, Maurer Raimond, Mitchell Olivia S., Betting on Death and Capital Markets in Retirement: A Shortfall Risk Analysis of Life Annuities versus Phased Withdrawal Plans, Financial Services Review 2005/14, s. 169–196.
 • Feldman Łukasz, Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, A Practical Method of Determining Longevity and Premature-Death Risk Aversion in Households and Some Proposals of Its Application, w: Myra Spiliopoulou, Lars Schmidt-Thieme, Ruth Janning (eds.), Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery, Cham: Springer International Publishing 2014a, s. 255–264.
 • Feldman Łukasz, Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, Cumulated Surplus Approach and a New Proposal of Life-Length Risk Aversion Interpretation in Retirement Planning for a Household with Two Decision Makers, SSRN Electronic Journal 2014b, http://www.ssrn.com/abstract=2473156; stan na 4.02.2015 r.
 • Gomes Francisco, Kotlikoff Laurence, Viceira Luis, Optimal Life-Cycle Investing with Flexible Labor Supply: A Welfare Analysis of Life-Cycle Funds, National Bureau of Economic Research 2008, Cambridge, MA.
 • Gong Guan, Webb Anthony, Mortality Heterogeneity and the Distributional Consequences of Mandatory Annuitization, Journal of Risk and Insurance 2008/75 (4), s. 1055–1079.
 • Horneff Vanya, Maurer Raimond, Mitchell Olivia, Rogalla Ralph, Optimal Life Cycle Portfolio Choice with Variable Annuities Offering Liquidity and Investment Downside Protection, National Bureau of Economic Research 2013, Cambridge, MA.
 • Huang Huaxiong, Milevsky Moshe A., Longevity Risk Aversion and Tax-Efficient Withdrawals, SSRN Electronic Journal 2011, http://www.ssrn.com/abstract=1961698; stan na 2.06.2015 r.
 • Hurd Michael D., Mortality Risk and Consumption by Couples, NBER Working Paper Series 1999, http://www.nber.org/papers/w7048.pdf
 • Jajuga Krzysztof, Feldman Łukasz, Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015.
 • Kotlikoff Laurence J., Spivak Avia, The Family as an Incomplete Annuities Market, Journal of Political Economy 1981/89 (2), s. 372–391.
 • Maurer Raimond, Mitchell Olivia S., Rogalla Ralph, Kartashov Vasily, Lifecycle Portfolio Choice With Systematic Longevity Risk and Variable Investment-Linked Deferred Annuities, Journal of Risk and Insurance 2013/80 (3), s. 649–676.
 • Milevsky Moshe A., Huang Huaxiong, Spending Retirement on Planet Vulcan: The Impact of Longevity Risk Aversion on Optimal Withdrawal Rates, Financial Analysts Journal, 2011/67 (2), s. 45–58.
 • Mitchell Olivia S., Bodie Zvi, Hammond Brett P., Zeldes Stephen (eds.), Innovations in Retirement Financing, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2002.
 • Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, On a concept of household financial plan optimization model, Research Papers of Wrocław University of Economics 2015a/(381), s. 299–319.
 • Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, Stochastic goals in household financial planning for a two-person household, STATISTICS IN TRANSITION new series 2015b/16 (1), s. 111–136.
 • Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, Facilitating Household Financial Plan Optimization by Adjusting Time Range of Analysis to Life-Length Risk Aversion, w: Adalbert Wilhelm, Hans A. Kestler (eds.), Analysis of Large and Complex Data, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 357–367.
 • Poterba James M., Rauh Joshua, Venti Steven, Wise David, Lifecycle Asset Allocation Strategies and the Distribution of 401(k) Retirement Wealth, National Bureau of Economic Research 2006, Cambridge, MA.
 • Yaari Menachem E., Uncertain Lifetime, Life Insurance, and the Theory of the Consumer, The Review of Economic Studies 1965/32 (2), s. 137–150.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33adbab6-6430-4795-a130-c03382aa2ce8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.