PL EN


2014 | 4 | 64-80
Article title

Organizacja Narodów Zjednoczonych w walce z terroryzmem (ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska autorów arabskich)

Authors
Title variants
EN
United Nations in the Fight Against Terrorism (With Special Emphasis on the Position of the Arab Authors)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor publikacji analizuje mechanizmy działania terroryzmu i jego przyczyny. Przybliża metody przeciwdziałania i zwalczania tego zjawiska przez społeczność międzynarodową w ramach ONZ na przestrzeni czasu i w świetle wydarzeń międzynarodowych. W artykule wymienia narzędzia i akty prawne, których celem jest ochrona praw człowieka w aspekcie terroryzmu oraz zapobieganie aktom terroru.
EN
The author analyzes the mechanisms of terrorist activity and its causes. He also brings closer the methods of counteracting and fighting terrorism used by the international community within the UN over time and in the light of international events. The paper lists the tools and legal instruments aimed at protecting human rights in the context of terrorism and in prevention of terrorist attacks.
Year
Issue
4
Pages
64-80
Physical description
Dates
published
2014-12-10
References
 • Allam M., Kamikadze made in Europe. Czy Zachodowi uda się pokonać islamskich terrorystów?, Kraków 2008, s 110.
 • Annuaire de l'Institut de droit international Session de Naples Volume 73-2009 ISBN 978-2-233-00606-6, page 4, sur 66.
 • Bartosiak A., Wojna trójkątów, „Polityka” nr 39/2007, dod. Niezbędnik Inteligenta, s. 30-33.
 • Cesarz Z., Stadtmüller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Development Fund “AFDB”, The Revolution in Tunisia: Economic Challenges and Prospects, 11 March 2011.
 • Economist Intelligence Unit views Wire, Middle East Economy: EIU November assumptions, 23 October 2008.
 • Haliżak E., Lizak W., Łukaszuk L., Śliwka E., Terroryzm w świecie współczesnym, Werset, Warszawa-Pieniężno 2004.
 • Hołyst B., Jaroszyński K., Letkiewicz A., Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Wydawnictwo WSP, Szczytno 2009.
 • Jałoszyński K., Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, „Zeszyty Naukowe AON”, dodatek, Warszawa 2003.
 • Jasiński F., Walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, [w:] Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, stan i perspektywy rozwoju, (red.) Jasiński F., Smoter K., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005, s. 229-281.
 • Kowalczyk K., Wróblewski W., Terroryzm globalne wyzwanie, ADAM, Toruń 2006.
 • Laqueur W., The Age of Terrorism, Boston 1987, s. 11, 142-156.
 • Liedel K., Marszałek-Kawa J., Wudarski S., Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Duet, Toruń 2006.
 • Liedel K., Terroryzm – znak naszych czasów, ADAM, Warszawa 2005.
 • Meisels T., The Trouble with Terror: The Apologetics of Terrorism – a Refunfdation, „Terrorism and Political Violence” nr 18/2006,s. 470.
 • Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, przekł. Łuczkiewicz G., Habura M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 221-226.
 • Obeidat K., Alarhab jsetar ala alalmm eadad wa tasmeam, (Terroryzm kontroluje świat, przygotowanie i projektowanie), Centrum na rzecz Praw Człowieka, Amman 2007.
 • Przedmojski R., Kto stworzył współczesnych terrorystów?, „Wprost” nr 4/2009, s. 50-56, 58.
 • Scratona P., 11 września: przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów, Dialog, Warszawa 2003.
 • Suleiman A., Alarab wa tahdeat alazma almalia alalamia, (Arabowie i wyzwania globalnego kryzysu finansowego), , Kair 2010, s. 93 i 94.
 • Terroryzm - dawnej i dziś, /praca zbiorowa/, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 287.
 • Williams P. L., Al-Kaida, Zysk i S-ka, Poznań 2007.
 • Wojciechowski S., Global Terrorism, [w:] The Faces of Terrorism, Poznań 2006, s. 29-34.
 • Arab Center Orient dla kulturoznawstwa i Alasttrajah, http://www.asharqalarabi.org.uk/cent...sat-kiraah.htm.
 • The Al Jazeera Centre for Studies, http://studies.aljazeera.net, [dostęp: 04.07.2011].
 • http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/instytucje-i-sluzby/rzadowe-centrum-bezpie/543,Rzadowe-Centrum-Bezpieczenstwa.html.
 • https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=wprost.pl, 2 lutego 2011, [dostęp: 29.08.2011].
 • http://www.geopolityka.org/analizy/1823-ekstremizm-religijny-i-jego-wplyw-na-wspolczesne-systemy-rzadow.
 • https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=http+%2F%2Farabic.ruvr.ru%2F+2012.10.15.
 • R. G. Khouri, Spring always follows winter, http://belfercenter.hks.harvard.edu/publication/21033/spring_always_follows_winter.html, [dostęp: 13.04.2011].
 • http://www.liedel.pl/?p=54.
 • http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/19072014/D-BahiejSkakieny024.htm.
 • http://www.aljazeera.net/portal, [dostęp: 14.01.2011].
 • http://www.arabrenewal.org/articles/3827/1/.
 • Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. /Dziennik Ustaw 2008 Nr 161, poz. 998.
 • Tekst rezolucji nr 1373 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 28.11.2001 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33b523e8-4ba2-462a-8d81-b4c8f06ac77c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.