PL EN


2016 | 2(21) | 75-100
Article title

Badanie funkcjonalności i wpływu bibliotek w Europie i Stanach Zjednoczonych

Content
Title variants
EN
Research on Functionality and Influence of European and American Libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia ogólne i modele badań funkcjonalności oraz oddziaływania, wpływu i wartości bibliotek. Zaprezentowano obszary badań i normy międzynarodowe. Omówiono najważniejsze projekty i inicjatywy w Stanach Zjednoczonych i Europie (z pominięciem Polski).
EN
The paper presents general issues and models of functionality tests, impact and value of libraries. Areas of research and international standards are presented and the most important projects and initiatives in the United States and Europe (excluding Polish) are discussed.
Contributors
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, lidka@utp.edu.pl
References
 • [1] Association of College and Research Libraries: ACRLMetrics [online].2011 [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://acrl.countingopinions.com/docs/acrl/ACRLMetrics2010.ppsx.
 • [2] Association of College and Research Libraries: Standards for Academic Libraries in Higher Education [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries.
 • [3] ACRL Research Planning and Review Committee: Top trends in academic libraries. A review of the trends and issues affecting academic libraries in higher education. “College & Research Libraries News” Vol. 75, No. 6 (2014), s. 294–302.
 • [4] Becker S. et al.: Opportunity for all: How the American public benefits from Internet access at U.S. libraries [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://tascha.washington.edu/usimpact.
 • [5] Burska J., Derfert-Wolf L., Głowacka E.: Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efektywnosci-bibliotek.pdf.
 • [6] Chiessi S.: What are libraries worth? A way to assess the impact of Italian public libraries on user’s lives and society [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/library-theory-and-research/Projects/researcher-librarian-report-chiessi.pdf.
 • [7] Crandall M., Becker S.: Cumulative report of Impact Survey results [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: https://impactsurvey.org/sites/impactsurvey.org/files/cumulative_report.pdf.
 • [8] DCMS: Comprehensive, Efficient and Modern Public Libraries – Standards and Assessment [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080727042556/http://www.culture.gov.uk/images/publications/libraries_archives_for_all_assessment.pdf.
 • [9] DCMS: The modernisation review of public libraries: A policy statement [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228855/7821.pdf.
 • [10] DCMS: Public Library Service Standards [online]. [Data dostępu:15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081007154433/http://www.culture.gov.uk/images/publications/publibstandards_march06.pdf.
 • [11] Derfert-Wolf L.: Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna – normy międzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS. W: V Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Znaczenie i badania jakości w bibliotekach”, 13–15 czerwca 2012 r. Łódź 2012, s. 23–38.
 • [12] The Effective Academic Library. A Framework for Evaluating the Performance of UK Academic Libraries. Bristol 1995.
 • [13] FESABID Study: The Economic and Social Value of Information Services: Libraries. [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fesabid.org/Documentos/Economic_Social_Value_Infor mation_Service_Libraries.pdf.
 • [14] Fryš J., Chodounská A., Kalíšek P., Krčál M.: Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven. “Proinflow: časopis pro informační vědy” 2005, Vol. 7, No. 1, s. 16–28.
 • [15] Gębołyś Z.: BIX – Bibliotheksindex – niemiecki program oceny jakości pracy bibliotek naukowych i publicznych. W: Znaczenie i badania jakości pracy bibliotek naukowych i publicznych. W: Znaczenie i badania jakości w bibliotekach. V Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej Łódź- Rogów, 13–15 czerwca 2012. Łódź 2012, s. 71–96
 • [16] Głowacka E.: Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie. „Biblioteka” 2011, nr 15 (24), s. 217–230.
 • [17] Głowacka E.: Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 2015.
 • [18] ISO 11620:2014 Information and documentation – Library performance indicators.
 • [19] ISO 16439:2014 Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries.
 • [20] ISO 2789:2013 Information and documentation – International library statistics.
 • [21] Jervelund C. et al.: The economic value of public libraries [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://fremtidensbi blioteker.dk/wp/wp-content/uploads/2014/07/Samle_final_opslag_UK.pdf
 • [22] Kyrillidou M.: From Input to Output Measures to Quality and Outcome Measures, or, from the User in the Life of the Library to the Library in the Life of the User. “Journal of Academic Leadership” 2002, Vol. 28, No. 1, s. 42–46.
 • [23] Landøy A., Raade J.: Indicators for benchmarking in Norwegian academic libraries: Testing the usability of national collection data. “Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)” 2014, No. 4, s. 811–820.
 • [24] Libraries Impact Project [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bl.uk/about/cooperation/pdf/laserfinal6.pdf.
 • [25] Lochbühler W.: Bibliotheksstatistik und Benchmarking in der Schweiz –ein Überblick. “BIBLIOTHEK Forschung und Praxis” 2012, Vol. 36, s. 217–220.
 • [26] Lockyer S., Conyers A., Creaser C.: Value and Impact Measurement Programme. [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lboro.ac.uk/microsites/infosci/lisu/downloads/vamp_final_report.pdf.
 • [27] Minnesota Public Libraries’ Return on Investment [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://melsa.org/melsa/assets/File/Library_final.pdf.
 • [28] Museums, Libraries and Archives Council’s. Library Benchmark [online].[Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081007154433/http://www.mla.gov.uk/resources/assets//L/Library_benchmarks_13159.pdf.
 • [29] Phelps S., Frederiksen L.: The Challenge of Calculating Value: ROI inAcademic Libraries. „Zarządzanie Biblioteką” 2013, nr 1, s. 105–111.
 • [30] PN ISO 11620: 2012
 • [31] Poll R.: Benchmarking in the form of performance indicators and Balanced Scorecard. In: Library statistics for the twenty-first century world: proceedings of the conference held in Montréal on 18–19 August 2008. München 2009, s. 61–71.
 • [32] Poll R.: Benchmarking with Quality Indicators: National Projects. “Performance Measurement and Metrics” 2007, Vol. 8, No. 1, s. 41–53.
 • [33] Poll R.: Bibliography “Impact and Outcome of Libraries” [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/assets/statistics-and-evaluation/publications/bibliography_impact_and_outcome_2014.pdf.
 • [34] Poll R.: Can we quantify the library’s influence? Creating an ISO standard for impact assessment. “Performance Measurement and Metrics” 2012, Vol. 13, No. 2, s. 121–130.
 • [35] Poll R., te Boekhorst P.: Measuring Quality. Performance Measurement in Libraries – 2nd revised edition. In: IFLA Publications 127. Munich 2007.
 • [36] Poll R., Payne P. Impact measures for libraries and information services. “Library Hi Tech” 2006, Vol. 24, No. 4, s. 547–562.
 • [37] Quality recommendation for public libraries [online]. 2011 [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM35.pdf.
 • [38] Quick S. et al.: Cross-European survey to measure users’ perceptions of the benefits of ICT in public libraries [online.] [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/22718.
 • [39] Rooney-Browne Ch.: Methods for demonstrating the value of public libraries in the UK: a literature review. “Library and Information Research” 2011, Vol. 35, No. 109, s. 3–39.
 • [40] SCONUL Annual Library Statistics 2010–2011 [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/ALS1011.pdf.
 • [41] Scottish Library and Information Council.: How Good is our Public Library Service? A Public Library Improvement Model for Scotland [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://scottishlibraries.org/wp-content/uploads/2015/05/SLIC_How_Good_Is_Our_Public_Library_WEB.pdf.
 • [42] Showers B.: Developing a shared analytics service for academic libraries.“Insights” 2014, Vol. 27, No. 2, s. 139–146.
 • [45] Showers B., Stone G.: Safety in Numbers: Developing a Shared Analytics Service for Academic Libraries. “Performance Measurement and Metrics” 2014, Vol. 15, No. 1/2, s. 13–22.
 • [44] Sin S.C.J., Vakkari P.: Perceived outcomes of public libraries in the U.S. “Library & Information Science Research” 2015, Vol. 37, Iss. 3, s. 209–219.
 • [45] Steffen N. et al.: Public Libraries – A Wise Investment. A Return on Investment Study of Colorado Libraries [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lrs.org/documents/closer_look/roi.pdf.
 • [46] Taxpayer Return on Investment in Florida Public Libraries [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://roi.info.florida.gov/Content/PDFs/Studies/Library ROI 2013.pdf.
 • [47] Tenopir C. et al.: Measuring value and return on investment of academic libraries. “Serials” 2010, Vol. 23, No. 3, s. 182–190.
 • [48] Tenopir C. et al.: University Investment in the Library, Phase II: An International Study of the Library’s Value to the Grants Process [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web:. http://libraryconnect.elsevier.com/articles/university-investment-library-phase-iiinternational-study-librarys-value-grants-process.
 • [49] Tenopir C., Volentine R., King D.W.: UK Scholarly Reading and the Value of Library Resources [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jisc-collections.ac.uk/Documents/Reports/UK Scholarly Reading and the Value of Library Resources Final Report.pdf.
 • [50] Texas public libraries: Economic benefits and return on investment [online].[Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/pubs/ROI_Final.pdf.
 • [51] Vakkari P. et al.: Perceived outcomes of public libraries in Finland, Norway and the Netherlands. “Journal of Documentation” 2014, Vol. 70, Iss. 5, s. 927–944.
 • [52] Vakkari P., Serola S.: Perceived outcomes of public libraries. “Library and Information Science Research” 2012, Vol. 34, Iss. 4, s. 37–44.
 • [53] Value of Academic Libraries: A Comprehensive Research Review and Report. Prepared by Megan Oakleaf [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/val_report.pdf.
 • [54] Voorbij H.: Academic library benchmarking in the Netherlands: a comparative study. “Performance Measurement and Metrics” 2009, Vol. 10, No. 1, s. 59–72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33b74b6a-6ce1-4ee1-a483-1ab499448b65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.